Missie en visie

Een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomstDát is de missie waar wij aan werken.

We hanteren daarbij vier pijlers:

   We hebben oog voor ieder mens

Iedere huurder is uniek en heeft zijn eigen behoeften. Huurders weten zelf het beste wat ze nodig hebben om van hun huis een thuis te maken.

   We zijn vernieuwend      

Vernieuwend zijn zien wij als noodzaak. We hebben het lef om anders te denken én anders te doen. Door de wereld van onze huurders centraal te stellen en niet te denken vanuit regels en procedures komen we los van gebaande paden. We hebben daadkracht en pakken de ruimte om nieuwe inzichten en ideeën ook daadwerkelijk in praktijk te brengen. Dit doen we doelgericht en kostenbewust.

      We gaan voor duurzaam

We zijn milieubewust en toekomstgericht. We leven op een mooie planeet, waarop we zuinig willen zijn. Voor onszelf en voor volgende generaties. Duurzaam betekent voor ons ook toekomstbestendig zijn. De behoeften en wensen van toekomstige huurders kunnen anders zijn dan die van de huidige. Hier spelen we tijdig op in.  Lees meer over onze visie op duurzaamheid op:  www.actiumwonen.nl/wegaanvoorduurzaam

We werken samen met iedereen waarmee we nu en in de toekomst onze ambities kunnen vervullen

Onze huidige opgaven zijn te groot en te complex voor ons alleen. Voor ons is ‘samen’, met iedereen waarmee we nu en in de toekomst onze ambities kunnen vervullen. Dit zijn bijvoorbeeld bewoners en andere samenwerkingspartners. Onze overtuiging is dat het bundelen van onze krachten leidt tot een goed leven voor onze huurders.