Bouwstroom Noord

Bouwstroom Noord

Bouwstroom Noord is een unieke samenwerking van 5 woningcorporaties en 2 bouwbedrijven. Gezamenlijk committeren wij ons aan de woonopgave in Noord-Nederland.

We bundelen woningbouwprojecten, kennis en kunde om passende sociale huurwoningen betaalbaar te houden én de nieuwbouwproductie te realiseren. We standaardiseren, evalueren en leren. Zo bouwen we steeds slimmer en efficiënter.

Er zijn strategische afspraken gemaakt over de gezamenlijke bouw van 1000 woningen in de komende 5 jaar. 

Door bouwprojecten te bundelen, komt er eenheid in het proces van bouwen. Er blijft variatie in woningen, maar er kan efficiënter, sneller en goedkoper gebouwd worden.

Waarom is de Bouwstroom Noord opgericht?

Door de snel veranderende markt, met stijgende kosten en een gebrek aan materialen en medewerkers staat de bouw en continuïteit van het bouwen onder druk. Tegelijkertijd hebben woningcorporaties de opdracht om voldoende betaalbare huurwoningen te realiseren. Om dat doel te halen, geloven we dat er slimmer gewerkt moet worden. Dit doen we in de Bouwstroom Noord.

Door projecten van de corporaties binnen deze samenwerking te bundelen, realiseren we een voorspelbare en grotere bouwstroom dan ieder afzonderlijk. Daardoor kunnen we efficiënter werken en het zorgt voor kortere doorlooptijden. 

Het doel? Betaalbare woningen voor onze huurders

Met Bouwstroom Noord werken we samen in een slimmer proces, we leren van elkaar en we kunnen besparen op kosten. Voor de corporaties betekent dit op lange termijn betaalbare woningbouw. En daarmee houden we de huren voor onze bewoners betaalbaar.

Projecten van Actium binnen Bouwstroom Noord

In 2023 starten in Assen twee projecten:

De Steiger - 36 appartementen op de locatie van het voormalige wijkgebouw De Steiger aan de Maria in Campislaan, op de hoek van de Beek en de Eem.

Noordermaat - Op de locatie van het voormalige kantoorpand Noordermaat, bouwt Actium een appartementengebouw met 40 sociale huurwoningen, waarvan 32 appartementen en 8 studio’s.