Regionale geschillencommissie

Samen met u proberen we uw klacht naar tevredenheid op te lossen. Dat lukt helaas niet altijd. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met de manier waarop wij uw klacht willen verhelpen. Dan is er niet langer sprake van een klacht, maar van een geschil. Hiervoor kunt u terecht bij de onafhankelijke Regionale Geschillencommissie.

Zij onderzoekt de klacht zorgvuldig en vraagt uitgebreide informatie op. Vervolgens wordt u uitgenodigd om uw klacht mondeling toe te lichten. Dat gebeurt in een zitting waarin zowel de klager als de corporatie hun verhaal doen. De Regionale Geschillencommissie komt daarna met een eindadvies.

Wilt u meer informatie? Lees dan het Klachtenreglement Regionale Geschillencommissie of de flyer.