Inkoopvoorwaarden

Actium hanteert bij de inkoop van diensten en werken algemene voorwaarden. Voor de uitvoer van het (groot) onderhoud werkt Actium regelmatig met ‘derden’. Werkt u regelmatig voor en met Actium als aannemer of contractant? Dan vindt u op deze pagina belangrijke informatie.

Algemene facturatie 

Voor een snelle en juiste afhandeling van uw facturen, is het noodzakelijk dat deze aan een aantal voorwaarden voldoet.

Inkoopvoorwaarden

Actium heeft een organisatiebreed inkoopbeleid. Doel van dit inkoopbeleid is het verkrijgen van een zo goed mogelijk product of dienst tegen een zo gunstig mogelijke prijs en met zo laag mogelijke risico’s. De prijs is niet de enige reden voor haar inkoopbeleid. Actium wil een integere en betrouwbare partner zijn die bewust omgaat met geld dat is opgebracht door de huurders en die leveranciers eerlijke en gelijke kansen biedt. Iedere schijn van belangenverstrengeling moet worden vermeden, besluitvorming dient onderbouwd te zijn en daardoor transparant. Bij het vaststellen van inkoopbeleid zijn tevens Inkoopvoorwaarden vastgesteld.