Waarom voert Radar Advies een conditiemeting uit in mijn woning?

Radar Advies komt langs om te kijken naar de staat van uw woning. De uitkomsten van het onderzoek komen op de langere termijnplanning en delen we niet met bewoners. Maar wat houdt dit voor u in? 

  • Er wordt een controle aan de buitenkant van uw woning gedaan. U krijgt een bericht met een tijdsperiode waarin de inspecteurs in uw wijk zijn. 
  • Radar Advies belt bij enkele willekeurige adressen aan om de binnenkant van de buitenkozijnen, ramen en deuren te controleren voor een goed beeld van de technische staat. 
  • Ook beoordelen ze bij enkele adressen de staat van de keuken, toilet en douche. Als u toestemming geeft maken zij ook foto’s. 
  • Ziet Radar Advies gebreken aan een gebouw die direct gevaar opleveren? Dan melden ze dit direct aan de projectleider van Actium. 
  • Zijn er tijdens de controle kleine gebreken aan uw woning bijvoorbeeld een klemmende deur, meld deze dan via Reparatieverzoek indienen
  • Bent u een bepaald moment niet thuis tijdens de tijdsperiode waarin Radar Advies langskomt? Dan hoeft u dit niet door te geven. 

 Als uw huis op de planning komt voor planmatig onderhoud, dan ontvangt u hiervan een bericht.