Overlast melden

Overlast melden

Ervaart u overlast van uw buren of buurtbewoners? Probeer er eerst samen uit te komen, door in gesprek te gaan met de veroorzaker. Afhankelijk van de situatie, kunt u de overlast ook melden bij andere instanties en/of bij ons.

Wij gaan vertrouwelijk om met uw melding. Het is niet mogelijk om overlast anoniem te melden.

Bent u huurder van Actium?

Gerelateerde vragen

Ik ervaar overlast van mijn buren. Wat kan ik hieraan doen?

Algemeen

Samen met u willen we overlastproblemen voorkomen en oplossen. Maar met welke melding kunt u nu bij wie terecht? U vindt het in dit overzicht: Overlast - Samen voorkomen en oplossen

 1. Praat met uw buren. Vaak weten mensen niet dat ze overlast veroorzaken. Een vriendelijk gesprek helpt meestal al. Praat daarom altijd eerst met uw buren.
 2. Lukt of helpt praten met uw buren niet? Dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Goed getrainde vrijwilligers helpen u om gezamenlijk een oplossing te vinden.
 3. Wilt u de overlast (ook) bij ons melden? Dit kunt u doen via: Overlast melden. Onze wijkconsulent neemt dan binnenkort contact met u op om uw melding te bespreken. Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing. Wij gaan altijd voorzichtig om met uw gegevens en uw melding.
 4. Is de overlast strafbaar? Bijvoorbeeld als het gaat om ernstige geluidsoverlast ('s avonds/'s nachts), bedreiging, geweld en/of criminele activiteiten? Schakel dan meteen de politie in via 0900 8844.

In ernstige gevallen van aanhoudende overlast, kunnen we juridische stappen ondernemen. Het is belangrijk om data en tijdstippen bij te houden (in een logboek) waarop de overlast plaatsvindt. Op deze manier verzamelen wij klachten op de juiste manier en kunnen we een overlastdossier maken.

Wanneer is iets overlast?

Er is een verschil tussen overlast en leefgeluiden. Leefgeluiden zijn normale geluiden van bewoners. Voorbeelden van leefgeluiden zijn:

 • deuren die worden dichtgedaan;
 • blaffende honden;
 • spelende kinderen;
 • douche- of toiletgeluiden.

Voorbeelden van geluidsoverlast zijn:

 • luide muziek (zowel overdag als 's nachts);
 • aanhoudend geblaf van honden;
 • deuren die vaak heel hard worden dichtgeslagen.
Meer over dit onderwerp

Ik heb de overlast met mijn buren besproken maar de situatie is niet verbeterd. Kunnen jullie helpen?

Algemeen

Lukt of helpt praten met uw buren niet? Dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Goed getrainde vrijwilligers helpen u om gezamenlijk een oplossing te vinden. Buurtbemiddeling is gratis. Meer informatie en contactgegevens vindt u via Overlast - Samen voorkomen en oplossen, www.problemenmetjeburen.nl en/of onderstaande websites.

Overlast melden bij Actium
Wilt u de overlast ook bij ons melden? Dit kunt u doen via: Overlast melden. Onze wijkconsulent neemt dan binnenkort contact met u op om uw melding te bespreken. Samen gaan we op zoek naar een goede oplossing. Wij gaan altijd voorzichtig om met uw gegevens en uw melding.

Meer over dit onderwerp

Ik denk dat er een hennepkwekerij in een woning in mijn buurt zit

Algemeen

Vermoedt u een hennepkwekerij?

 • Meld dit dan bij de politie via 0900 8844
 • Wilt u anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800 7000
 • Meldt dit ook bij Actium via Overlast melden
 • Bent u niet zeker van uw zaak en wilt u overleggen met Actium? Bel dan 0592-400100 

Een hennepplantage is te herkennen aan (een combinatie van) de volgende kenmerken:

 • Er is regelmatig of altijd een wietlucht te ruiken;
 • De ramen en gordijnen van een huis of van bepaalde kamers, zitten altijd dicht;
 • De ramen zijn vaak of altijd beslagen;
 • Er is een bromgeluid te horen (dit is de afzuiginstallatie);
 • Er worden regelmatig bouwmaterialen naar binnen gebracht;
 • Er zijn vaak korte stroomstoringen (er is bijvoorbeeld sprake van knipperende lampen);
 • Bij sneeuwval smelt de sneeuw op het dak sneller.

Actium heeft het verbod op de teelt van hennep in of in de nabijheid van de woning dan ook opgenomen in haar algemene huurvoorwaarden. Bij het aantreffen van een hennepplantage beëindigt Actium altijd het huurcontract. We maken geen uitzonderingen.

Meer over dit onderwerp