Zonnepanelen

Hieronder staan de veelgestelde vragen over zonnepanelen. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsbovenin, of stel uw vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Zonnepanelen

Hoe bepaalt Actium welke woningen zonnepanelen krijgen?

Algemeen

Waar we bij de ene woning kiezen voor het plaatsen van zonnepanelen kan dit bij een andere woning juist minder geschikt zijn.
Per woning bekijken we welke (combinatie van) maatregelen het beste resultaat geven. Woningen die in de toekomst gesloopt worden, krijgen geen zonnepanelen.

Schaduw heeft een negatief effect op de opbrengst. Het is mogelijk dat bijvoorbeeld schaduw van een boom of iets anders de opwekking te veel beinvloedt. In dat geval plaatsen we dan ook geen zonnepanelen. 

Actium gaat voor duurzaam. We investeren volop in het energiezuiniger maken van onze woningen. We hebben onze doelstelling om gemiddeld energielabel B te halen voor 2020 gehaald, dankzij energiebesparende voorzieningen zoals isolatie, dubbelglas en hoogrendements-cv-ketels. Een gemiddeld energielabel B, betekent dat de ene woning op label A uitkomt terwijl een andere woning maximaal een energielabel D kan bereiken.

Ik wil graag zonnepanelen op mijn woning

Algemeen

Gezien de ontwikkelingen van de huidige energieprijzen is Actium op dit moment de mogelijkheden aan het onderzoeken voor het aanbrengen van zonnepanelen op alle woningen. In het verleden heeft Actium alle woningen met Energielabel C of lager voorzien van zonnepanelen*. Zodra er een besluit is genomen over de woningen met een Energielabel B of hoger, maken wij dit kenbaar.

Het zelf plaatsen (of uitbreiden van al geplaatste) zonnepanelen is niet mogelijk. Woonwensen m.b.t. zonnepanelen worden niet in behandeling genomen/geweigerd.

*Sommige woningen zijn hier niet voor in aanmerking gekomen in verband met technische aanleidingen, zoals asbest in het dakbeschot.

Ik heb zonnepanelen. Waarom heb ik dan toch last van een algemene stroomstoring?

Algemeen

Zonnepanelen worden geleverd met een zogenaamde netgekoppelde omvormer. Aan die omvormer worden door de overheid meerdere eisen gesteld. Eén daarvan is dat de omvormer direct stopt met produceren van elektriciteit zodra het openbaar elektriciteitsnetwerk is uitgevallen zoals bij een stroomstoring.

Hiervoor zijn meerdere redenen. De belangrijkste is uiteraard veiligheid. Stel dat u te maken krijgt met een kortsluiting in uw huis. Vanwege die kortsluiting lopen zeer grote stromen door de elektriciteitskabels. Als dat een paar seconde lang aanhoudt dan worden de draden zeer heet. Er zou zelfs brand kunnen ontstaan vanwege oververhitting. In de meterkast zitten zekeringen. In geval van overbelasting door de te hoge stromen onderbreken deze de stroomkring en wordt de elektriciteit vanzelf uitgeschakeld. Dan is het brandgevaar verholpen.

Een omvormer van zonnepanelen stopt dus met het leveren van elektriciteit zodra zich een stroomstoring voordoet. Zodra de zonnepaneelomvormer geen 230 Volt meer "ziet" op het stopcontact waarop hij is aangesloten, zal hij zich direct uitschakelen.

Hoe werken zonnepanelen?

Algemeen

De zonnepanelen die Actium op uw woning plaatst werken vrij eenvoudig. Het zonlicht dat op de panelen valt, wordt via een omvormer omgezet in dezelfde stroom als die u van uw energiemaatschappij afneemt. De elektriciteit die de zonnepanelen opwekken, gaat via de omvormer rechtstreeks naar de elektrische apparaten in uw huis. Staat de televisie aan, dan gebruikt uw televisie de opgewekte zonnestroom. Deze stroom is gratis.

Komt uw woning in aanmerking voor zonnepanelen? Dan zullen wij op het dak van uw woning acht panelen plaatsen. Die zijn 1.67 x 1.00 meter. Om zoveel mogelijk energie op te wekken, is het van belang dat de panelen zo veel mogelijk zonlicht opvangen. Daarom richten we de panelen bij voorkeur op het zuiden en in een hellingshoek van 15 tot 60 graden;. De verwachte levensduur van zonnepanelen is zo'n 25 jaar.

Als de installatie technisch niet meer functioneert, dan zal Actium de installatie vervangen. Lees de brochure Gratis stroom opwekken op uw eigen dak voor meer informatie

Wat is de (verwachte) opbrengst van zonnepanelen?

Algemeen

De verwachte opbrengst van zonnepanelen is afhankelijk van het aantal panelen en het vermogen van elk paneel. We plaatsen panelen met een minimaal vermogen van 260 Wp (Wattpiek) en streven ernaar 8 panelen per woning te plaatsen. Acht panelen op een woning levert gemiddeld zo'n 1600 kWh (kilowattuur) op per jaar a € 0,22. Per maand levert dat grofweg een besparing op tussen de € 25,- en € 30,-. Deze verwachte opbrengst is gebaseerd op metingen en ervaringen.

Op de slimme meter in de meterkast ziet u hoeveel elektriciteit er terug is geleverd aan het elektriciteitsnet. Het verschil tussen die twee is de direct verbruikte elektriciteit op het moment van opwekken.

Financiële gevolgen
De ervaring tot nu toe is dat u er met zonnepanelen financieel op vooruit gaat. Als de te verwachten opbrengst gehaald wordt, resulteert dit in een besparing op uw energierekening die u betaalt.

We kunnen geen garanties geven over de opbrengsten die door zonnepanelen worden gerealiseerd. Wel zijn er productgaranties op de panelen. Zodra de panelen zijn geplaatst kunt u ervoor kiezen uw voorschot bij uw energieleverancier verlagen. Dit is wel uw eigen keuze en verantwoordelijkheid. De elektra die u extra opwekt uit de zonnepanelen wordt verrekend met de jaarafrekening.

Geen huurverhoging
Actium rekent geen huurverhoging door aan huurder bij het plaatsen van zonnepanelen.

Hoe kan ik mijn zonnepanelen aanmelden?

Algemeen

Als u zonnepanelen heeft gekregen, dan is het belangrijk dat u deze installatie zelf aanmeldt. Zo bent u er zeker van dat uw meter geschikt is voor het registreren van het terugleveren van de opgewekte elektriciteit.

Zo meldt u uw zonnepanelen aan:

 • Ga naar www.energieleveren.nl.
 • Maak een nieuw account aan.
 • Log in en vul uw postcode en huisnummer in en klik op 'volgende'.
 • Vul in het volgende scherm de laatste zes cijfers van uw elektriciteitsmeter in (bij een digitale meter staan deze cijfers onder de barcode op de meter/bij een analoge meter staan deze cijfers achter de letters No. op de meter).
 • In het volgende scherm klikt u op het woord 'zonnepanelen'. U vult de gegevens van uw zonnepanelen in. De gegevens die u nodig heeft staan op een document dat de installateur in uw woning legt bij het installeren van de zonnepanelen. Het ligt bij de omvormer of in de meterkast.

U krijgt een bevestiging van uw aanmelding via de mail. Als blijkt dat uw meter toch niet geschikt is, maakt de netwerkbeheerder een afspraak met u voor het vervangen van uw meter. Dit kost u niets.

Wat is teruglevering?

Algemeen

Als uw zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan uw apparaten in huis verbruiken, gaat de overtollige stroom het elektriciteitsnet in. Dit heet terugleveren. Op momenten dat de zonnepanelen geen elektriciteit opwekken, neemt u stroom af van uw energiemaatschappij zoals dat nu gewend bent. De slimme meter houdt uw verbruik en teruglevering allemaal keurig bij en kunt u ook zelf op de meter aflezen.

Terugleveren kan overdag gebeuren als u geen elektrische apparaten gebruikt, terwijl de zonnepanelen wel elektriciteit opwekken. U levert dan als het ware stroom aan uw energiemaatschappij. Aan teruglevering van elektriciteit zijn geen extra kosten verbonden en aan het net terug geleverde energie bent u niet kwijt.

Uw energieleverancier bekijkt per jaar hoeveel elektriciteit u heeft verbruikt en hoeveel u heeft opgewekt. Mocht het zo zijn dat u meer heeft opgewekt dan verbruikt, dan verrekent uw energiemaatschappij de stroom die u aan hen terug levert met de stroom die u bij hen afneemt. Dit heet salderen.

Wat is een slimme meter en hoe werkt het?

Algemeen

Bij het installeren van zonnepanelen, wordt een slimme meter geplaatst. Dit is een digitale energiemeter voor het gasverbruik en het elektriciteitsverbruik, waarvan de meterstanden op afstand uit te lezen zijn. De slimme meter voor elektra registreert ook apart de teruggeleverde energie aan het elektriciteitsnet. Deze meter wordt door onze installateur aangevraagd bij het netwerkbedrijf. Vervolgens zal het netwerkbedrijf u benaderen voor uitwisseling van de oude met de nieuwe meter.

Voordelen van een slimme meter:

 • U krijgt een nauwkeuriger energierekening, zonder geschatte meterstanden;
 • U hoeft niet meer zelf meterstanden door te geven of meteropnemers binnen te laten;
 • U krijgt een overzicht van uw energieverbruik thuisgestuurd;
 • Als u verhuist of overstapt naar een andere energieleverancier, kan dat zonder onduidelijkheden of gedoe over de meterstanden;
 • U kunt tegen betaling van een kleine vergoeding nauwkeurig inzicht krijgen in uw energieverbruik via internet (bijvoorbeeld via www.slimmemeteruitlezen.nl).

Hiermee krijgt u onder andere inzicht in uw energieverbruik van uur tot uur.

Alternatieven
Als u niet akkoord gaat met het vervangen van uw elektrameter voor een slimme meter, dan kunt u dit aangeven bij het netwerkbedrijf. U bent dan wel verantwoordelijk voor het risico dat de elektrameter onjuist de opgewekte energie registreert of dat u het voordeel van de eigen opgewekte energie van de zonnepanelen misloopt. Als u op een later moment besluit om toch een slimme meter te nemen, zijn de kosten hiervan voor uw eigen rekening.

Er is ook de mogelijkheid om voor een conventionele digitale meter te kiezen. Deze meter is niet af te lezen door de netbeheerder, maar is dus wel digitaal.

Wat is een omvormer en hoe werkt het?

Algemeen

De elektriciteit die de zonnepanelen opwekken, kunt u niet direct gebruiken. Om de zonne-energie om te zetten in bruikbare stroom voor uw elektrische apparaten, plaatsen we een omvormer in uw huis (meestal zo dicht mogelijk bij de cv, vaak op zolder of in de meterkast). De omvormer zet zonne-energie om in dezelfde stroom als die u van uw energiemaatschappij afneemt. Dit is zogenoemde 220 volt-wisselstroom.

Eigenschappen
De omvormer is 40 cm breed, 33,9 cm hoog en 21,4 cm diep. De omvormer maakt geen geluid. Dat komt omdat hij passief wordt gekoeld. Dit betekent dat er geen ventilator in zit die hinderlijk geluid maakt.

Veiligheid
De omvormers die Actium laat plaatsen in haar huurwoningen voldoen aan de beveiligingsrichtlijnen van de Europese Unie en worden geïnstalleerd zonder verbinding met het internet. Hierdoor is er geen risico dat onbevoegden toegang kunnen krijgen tot uw thuisnetwerk.

Wat betaal ik voor het laten plaatsen van zonnepanelen via jullie?

Algemeen

Als wij zonnepanelen op uw woning plaatsen als onderdeel van ons planmatig onderhoud, dan hoeft u niets te betalen.

Hoe werkt het plaatsen van zonnepanelen?

Algemeen

Als er zonnepanelen worden geïnstalleerd op het dak van uw woning, brengt dit ook werkzaamheden in huis met zich mee. Beide werkzaamheden duren ongeveer een halve dag.

Werkzaamheden in de woning. Door het dak wordt een gat naar binnen geboord voor de bekabeling van de zonnepanelen. In de meeste gevallen komt op de zolder een omvormer te hangen, naast de cv-ketel. Vanuit de omvormer wordt er een kabel gelegd naar de meterkast van uw woning. Hiervoor zijn verschillende opties mogelijk:

 • Via een aanwezige loze leiding van zolder naar de meterkast (indien aanwezig);
 • Via een PVC plattebuis die in de hoek van het trapgat langs de wand naar beneden.

In de meterkast wordt een extra elektragroep aangebracht en wordt de zonnepaneel installatie hierop aangesloten. Als de bestaande meterkast niet voldoet aan de huidige regelgeving of als een hoofdschakelaar ontbreekt, dan wordt de groepenkast volledig vervangen.

Als u een dakraam heeft op de plek waar zonnepanelen worden geïnstalleerd, dan worden de panelen zo geplaatst dat ze geen belemmering vormen voor het dakraam. U kunt het dakraam dus gewoon blijven gebruiken.

Moeten mijn zonnepanelen schoongemaakt worden?

Algemeen

De zonnepanelen worden op het schuine dak geïnstalleerd en hebben een vuilafstotende laag. Normale vervuiling die ontstaat zal er door regen afspoelen. Het is dan ook niet nodig om uw zonnepanelen te reinigen (Actium heeft hiervoor ook géén schoonmaakcontract). Alleen als de zonnepanelen heel erg vervuild zijn, kunt u contact met ons opnemen. Een opzichter beoordeelt dan of het noodzakelijk is om de panelen schoon te laten maken.

Ook sneeuw hoeft u niet van de zonnepanelen te verwijderen. In de berekening van de verwachte opbrengst is rekening gehouden met tijden van vorst en sneeuw. U hoeft de panelen dus niet sneeuwvrij te houden om aan de verwachte opbrengst te komen.

Kunnen mijn zonnepanelen brand veroorzaken?

Algemeen

Uit onderzoek hiernaar blijkt dat het grootste risico op brand bestaat bij 'in-dak-PV-systemen'. De zonnepanelen zijn dan geïntegreerd in het dak zelf. Actium plaatst geen 'in-dak-PV-systemen', dus u hoeft niet bang te zijn dat uw zonnepanelen brand veroorzaken.

Wat is het verschil tussen een zonnepaneel en een zonnecollector?

Algemeen

Er zit verschil tussen zonnepanelen en zonnecollectoren. Een zonnepaneel zet zonlicht om in stroom. Een zonnecollector zet zonnewarmte om in warmte voor in huis. Vaak wordt met zonnecollectoren de warmwatervoorziening in huis geregeld.

Zonnepanelen zijn zelfreinigend, zonnecollectoren niet. Deze kunnen groen uitslaan en moeten dan schoongemaakt worden. Neem contact met ons op als u hier vragen over heeft. Als het nodig is, kunnen wij altijd even een opzichter langs laten komen.

Is mijn energiemeter geschikt voor zonnepanelen?

Algemeen

Als u zonnepanelen op uw woning krijgt controleert de netwerkbeheerder of uw energiemeter geschikt is voor zonnepanelen. Hierover krijgt u een brief van uw netwerkbeheerder. Wanneer uw energiemeter niet geschikt is zal de netwerkbeheerder contact met u opnemen voor het vervangen van de energiemeter. U krijgt dan een slimme meter die apart aan het elektriciteitsnet geleverde 'opgewekte' energie registreert.