Renovatie

Hieronder staan de veelgestelde vragen over renovatie. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsbovenin, of stel uw vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Renovatie

Wat is renovatie?

Algemeen

Renovatie is een (gedeeltelijke) vernieuwing van de woning, door een verandering van/toevoeging aan de woning. Het doel van een renovatie is altijd het verhogen van het 'woongenot'. Het slopen van een woning om deze te vervolgens te vervangen door nieuwbouw, wordt ook gezien als renovatie.

Ik heb een brief gekregen over de BKT-vernieuwing. Hoe kan ik mij hiervoor aanmelden?

Algemeen

Als het goed is, vindt u alle informatie hierover in de brief die u heeft ontvangen. Heeft u hier toch nog vragen over? Neem dan contact met ons op.

Wat is het verschil tussen planmatig onderhoud en groot onderhoud?

Algemeen

Planmatig onderhoud is onderhoud aan onderdelen van een gebouw waarvan we verwachten dat ze op termijn niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen. Tijdens een inspectie kijken we of deze verwachting klopt. Daarbij houden we rekening met de gebreken die in de komende jaren kunnen ontstaan. Als er veel en ernstige gebreken zijn, dan maken we er soms een groot project van, zodat we alles in 1x kunnen aanpakken. Dit doen we omdat de overlast voor u dan zoveel mogelijk beperkt blijft. Als er sprake is van zo'n groot project, noemen we dat groot onderhoud.

Krijg ik een vergoeding als Actium mijn woning renoveert?

Algemeen

Of huurders recht hebben op een vergoeding, verschilt per project en hangt af van de renovatiewerkzaamheden. In principe heeft u alleen recht op een vergoeding als u door de werkzaamheden niet in uw woning kunt blijven wonen en (tijdelijk) moet verhuizen.

Als u recht heeft op een vergoeding, informeren wij u hierover. De hoogte van het bedrag hangt af van de duur en impact van de werkzaamheden. De vergoeding krijgt u na afloop van de werkzaamheden. Meer (algemene) informatie leest u in Werken aan een mooie buurt - Uw rechten en plichten bij sloop.

Ik heb vragen over geplande renovatiewerkzaamheden. Bij wie kan ik terecht?

Algemeen

Tijdens de werkzaamheden kunt u terecht bij de opzichter (Actium) of de uitvoerder (aannemer). De contactgegevens van de opzichter en de uitvoerder heeft u ontvangen in een brief.

Kan ik tijdens renovatiewerkzaamheden in mijn woning blijven wonen?

Algemeen

Dit verschilt per project. Als het niet mogelijk is om tijdens de werkzaamheden in uw woning te blijven wonen, zorgen wij - voor een maximaal aantal dagen - voor vervangende woonruimte. Heeft u vragen? Neem dan contact op met de opzichter (contactgegevens vindt u in de brieven die u van ons hebt gekregen).

Ik kan mijn toilet/douche/keuken niet gebruiken tijdens de renovatie. Wat nu?

Algemeen

Dat verschilt per project. In sommige gevallen zorgen we voor vervangende voorzieningen in uw eigen woning of buurt. In andere gevallen krijgt u in plaats daarvan een vergoeding/tegemoetkoming. Wij informeren wij u duidelijk hierover voor de start van de werkzaamheden.

Hoe weet ik of en wanneer mijn woning wordt gerenoveerd?

Algemeen

U krijgt ver van te voren een bericht over de geplande werkzaamheden. Meestal organiseren we ook een informatiebijeenkomst en bezoeken we u thuis. We informeren u over de werkzaamheden, de verwachte overlast, de keuzes die u heeft en wat we van u verwachten. Tijdens het project houden wij en de hoofdaannemer u op de hoogte van de planning.

Heb ik zelf ook inspraak bij renovatiewerkzaamheden?

Algemeen

Ja, soms mag u zelf meebeslissen en kiezen. Bijvoorbeeld bij:

  • De kleurkeuze en grootte van wand- en vloertegels in de badkamer, de keuken en het toilet.
  • Extra opties, zoals een langer keukenblad of extra onderkasten (tegen bijbetaling).

Kan ik bezwaar maken tegen geplande renovatiewerkzaamheden?

Algemeen

Als u op basis van medische en/of sociale problemen bezwaar heeft tegen groot onderhoud of renovatie aan uw woning, kijken wij of er een andere oplossing mogelijk is. Het is verstandig dit ruim voor de start van de werkzaamheden bij ons aan te geven. Heeft u andere bezwaren, dan is een alternatieve oplossing niet mogelijk. Als huurder bent u verplicht om hieraan mee te werken.

Ook u heeft voordeel bij een goed onderhouden woning. Vaak kunt u ook meebeslissen over de uitvoering van bepaalde werkzaamheden, zoals aan het toilet, de badkamer en de keuken. Weigert u het groot onderhoud, dan bent u aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat. Bijvoorbeeld wanneer u werkzaamheden om kozijnen te vervangen weigerde en er houtrot ontstaat. In dat geval betaalt u de kosten voor het herstellen hiervan.

Wat betekent BKT?

Algemeen

BKT staat voor Badkamer, Keuken en Toilet.

Ik heb een vraag over de BKT-vernieuwing

Algemeen

Heeft u een vraag over de BKT-vernieuwing, bijvoorbeeld omdat u hier een brief over heeft gekregen? Kijk dan goed in de brief met wie u hiervoor het beste contact kunt opnemen. Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd ons bellen via 0592 400 100.