Passend toewijzen

Hieronder staan de veelgestelde vragen over passend toewijzen. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsbovenin, of stel uw vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Passend toewijzen

Wat is passend toewijzen?

Algemeen

Wij verhuren onze sociale huurwoningen aan woningzoekenden met een inkomen dat past de huurprijs. Dit zijn we wettelijk verplicht sinds 1 januari 2016. De goedkoopste woningen verhuren we aan mensen met een laag inkomen. De woningen met een hogere huurprijs verhuren we aan mensen met meer inkomen. Passend toewijzen moet voorkomen dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt. Zie ook: Passend Toewijzen.

Wat betekent passend toewijzen voor mij?

Algemeen

Dit betekent, dat als u op zoek bent naar een woning, u niet in aanmerking komt voor elke huurwoning. Bij het toewijzen van een woning kijken we naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen (kinderen niet meegerekend). Dit noemen wij het verzamelinkomen. Wij kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, ook kinderen. Dit samen bepaalt op welke woningen u kunt reageren. Zie ook: Passend Toewijzen.

Wie bepaalt de regels voor passend toewijzen?

Algemeen

De overheid bepaalt de regels voor Passend Toewijzen.

Welke huurprijs past bij mijn inkomen?

Algemeen

Wij kijken naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Dit is het verzamelinkomen. Het inkomen van kinderen telt nooit mee. We kijken ook naar de grootte van uw huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, inclusief uw kinderen, als u die heeft. Dit samen bepaalt welke huurprijs past bij uw inkomen. Zie ook: Passend Toewijzen.

Ik heb geen inkomen, kan ik een woning huren?

Algemeen

Als u geen inkomen heeft is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om een woning te huren. Zie ook: Passend Toewijzen.

Heeft de grootte van mijn huishouden invloed op de woning die ik mag huren?

Algemeen

Ja, het aantal personen in uw huishouden is van invloed op de woning die u mag huren. Zie voor meer informatie: Passend Toewijzen.

Mijn inkomen is gestegen, heeft dat invloed op de woning die ik mag huren?

Algemeen

Een stijging van het inkomen kan van invloed zijn op de woning die u mag huren. Zie ook: Passend Toewijzen.

Mijn inkomen is gedaald, heeft dat invloed op de woning die ik mag huren?

Algemeen

Een daling van het inkomen kan van invloed zijn op de woning die u mag huren. Zie ook: Passend Toewijzen.

Wordt het inkomen van mijn thuiswonende kinderen opgeteld bij het verzamelinkomen?

Algemeen

Nee, het inkomen van inwonende kinderen telt niet mee. Het aantal kinderen telt wel mee in de huishoudgrootte. Zie ook: Passend Toewijzen.

Wordt het inkomen van mijn partner meegeteld bij het verzamelinkomen?

Algemeen

Ja, dit wordt meegerekend.