Jaarlijkse huurverhoging

Hieronder staan de veelgestelde vragen over de jaarlijkse huurverhoging. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsbovenin, of stel uw vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Waarom gaat mijn huurbedrag jaarlijks omhoog?

Algemeen

De jaarlijkse huurverhoging is wettelijk bepaald. Dankzij deze verhoging, die is gebaseerd op inflatie, blijft het voor ons mogelijk om onderhoud uit te voeren aan uw woning. Ook vinden wij het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van de woningen, in duurzame oplossingen en in leefbaarheid. Daarvan profiteren niet alleen de huidige, maar ook toekomstige huurders.

Hoe hoog is de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

De hoogte van de huurverhoging wordt jaarlijks opnieuw bekeken. De overheid stelt elk jaar de regels voor de huuraanpassing vast. Zo wordt er o.a. bepaald met welk percentage de huur maximaal mag stijgen. Bovendien mag de huurprijs van uw woning nooit hoger worden dan de huurprijs die wettelijk is vastgesteld voor uw woning.

De wettelijke huurprijs wordt bepaald door een puntensysteem (woningwaardering). Het puntenoverzicht van uw woning voegen we aan de brief toe. De huren van Actium zitten in alle gevallen onder deze wettelijke maximale huurprijs.

Daarnaast zijn er ook regels voor het toepassen van een inkomensafhankelijke huuraanpassing. Hiermee bedoelen we dat het percentage van de huuraanpassing hoger ligt voor huishoudens met een hoger inkomen. Als de inkomensafhankelijke huuraanpassing van toepassing is, sluit Actium ook een verklaring van de Belastingdienst bij.

Naast het aanpassen van de kale huurprijs (de huurprijs zonder servicekosten) gebruikt Actium dit moment ook vaak om u te informeren over de aanpassing van de servicekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de bijdrage voor het glasfonds of rioolfonds.

Hoe wordt de jaarlijkse huurverhoging bepaald?

Algemeen

Elk jaar vóór 1 mei sturen wij onze huurders een brief met daarin informatie over de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli. In deze brief staat de huidige huurprijs van de woning genoemd en de huurprijs die vanaf 1 juli geldt. Ook noemen we het percentage en het bedrag waarmee de huur wijzigt.

De overheid stelt elk jaar de regels voor de huuraanpassing vast. Zo wordt er o.a. bepaald met welk percentage de huur maximaal mag stijgen. Bovendien mag de huurprijs van uw woning nooit hoger worden dan de huurprijs die wettelijk is vastgesteld voor uw woning. Deze wettelijke huurprijs wordt bepaald door een puntensysteem (woningwaardering). Het puntenoverzicht van uw woning voegen we aan de brief toe. De huren van Actium zitten in alle gevallen onder deze wettelijke maximale huurprijs.

Daarnaast zijn er ook regels voor het toepassen van een inkomensafhankelijke huuraanpassing. Hiermee bedolen we dat het percentage van de huuraanpassing hoger ligt voor huishoudens met een hoger inkomen. Als de inkomensafhankelijke huuraanpassing van toepassing is, sluit Actium ook een verklaring van de Belastingdienst bij.

Naast het aanpassen van de kale huurprijs (de huurprijs zonder servicekosten) gebruikt Actium dit moment ook vaak om u te informeren over de aanpassing van de servicekosten. Bijvoorbeeld de bijdrage voor het glasfonds of rioolfonds.
Tot slot staat in de brief vermeld hoe een huurder bezwaar kan maken tegen de voorgestelde huuraanpassing van de kale huurprijs. Een huurder moet dit bezwaar voor 1 juli bij de corporatie hebben ingediend.

Wanneer wordt de jaarlijkse huurverhoging doorgevoerd?

Algemeen

De huurverhoging gaat jaarlijks in op 1 juli.

Kan de huur ook hetzelfde blijven als vorig jaar?

Algemeen

Dit kan. Bij een geplande renovatie of sloop van de woning is er soms geen huurverhoging. Ook als u een wisselwoning of een woning met een bruikleenovereenkomst huurt, krijgt u geen huurverhoging. Wel kunnen de eventuele servicekosten wijzigen.

Wanneer ontvang ik bericht over de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

Elk jaar vóór 1 mei sturen wij onze huurders een brief met daarin informatie over de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli. In deze brief staat de huidige huurprijs van de woning genoemd en de huurprijs die vanaf 1 juli gaat gelden. Ook noemen we het percentage en het bedrag waarmee de huur wijzigt.

Hoe check ik of mijn huurverhoging terecht is?

Algemeen

Dit kunt u controleren met de huurverhogingscheck op de website van de Rijksoverheid www.huurverhogingscheck.nl.

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging

Algemeen

U kunt bezwaar maken tegen de voorgestelde huuraanpassing. We adviseren u eerst contact met ons op te nemen als u bezwaar wilt maken. Wij hopen samen met u tot een goede oplossing te komen.

U kunt bezwaar indienen door een bezwaarschrift te downloaden. Kijk hiervoor op www.huurcommissie.nl of contact op te nemen met de Huurcommissie via 0800 488 72 43. Het bezwaarschrift moet vóór 1 juli bij ons binnen zijn.

Voorwaarden
Wij controleren of uw bezwaar voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Bezwaar maken tegen de huuraanpassing heeft alleen zin als:

  • Er fouten in het voorstel tot huuraanpassing staan;
  • Het voorstel tot huurverhoging te laat is (uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de aanpassing);
  • Uw huurprijs door de huurverhoging boven de wettelijke maximale huurprijsgrens komt te liggen;
  • De huurverhoging hoger is dan wettelijk toegestaan;
  • Er een procedure huurverlaging loopt over onderhoudsgebreken bij de Huurcommissie of de Huurcommissie hierover al een uitspraak heeft gedaan en het probleem nog niet door Actium is verholpen.

Let op: u kunt geen bezwaar maken tegen huuraanpassing als u vindt dat er sprake is van ernstige onderhoudsgebreken. Hiervoor kunt u het hele jaar gebruikmaken van de procedure 'tijdelijke huurverlaging vanwege ernstige onderhoudsgebreken' van de Huurcommissie. Als wij uw bezwaar toewijzen, passen we de huurverhoging aan en krijgt u daarvan een bevestiging. Wijzen wij uw bezwaar af, dan kunt u ervoor kiezen het bezwaar in te trekken of verder te gaan met de procedure.

Gaat u verder met de procedure? 
Dan vraagt Actium een uitspraak van de Huurcommissie. Wij sturen het huurverhogingsvoorstel met uw bezwaarschrift en de benodigde stukken naar de Huurcommissie. De Huurcommissie doet dan een uitspraak. Is de Huurcommissie het met u eens? Dan is Actium verplicht om het huurverhogingsvoorstel aan te passen.

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Komt uw huur door een huurverhoging boven de maximale huurgrens? En kreeg u in de maand ervoor huurtoeslag voor die woning? Dan houdt u recht op huurtoeslag. De Belastingdienst noemt dat 'verworven recht'. U moet dan wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag.

De gegevens waar jullie de jaarlijkse huurverhoging op hebben gebaseerd kloppen niet

Algemeen

U kunt bezwaar maken. We adviseren u eerst contact met ons op te nemen. Wij proberen dan samen met u tot een goede oplossing te komen.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

De jaarlijkse huurverhoging van 1 juli geven wij door aan de Belastingdienst. U ziet de nieuwe huur dan in 'Mijn toeslagen' op de site van de Belastingdienst. De Belastingdienst past uw toeslag nog niet direct aan. Uw maandelijkse voorschot blijft dus hetzelfde.

De Belastingdienst verwerkt de jaarlijkse huurverhoging pas bij de definitieve berekening. Die krijgt u na afloop van het jaar. Als u te weinig toeslag hebt gekregen, betaalt de Belastingdienst die alsnog uit.

Hebben wij de jaarlijkse huurverhoging niet doorgegeven aan de Belastingdienst? Dan moet u dit alsnog zelf doen. Uw toeslag wordt dan direct door de Belastingdienst aangepast. In 'Mijn toeslagen' op de site van de Belastingdienst kunt u zien of wij de verhoging hebben doorgegeven.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Als u uw huur betaalt via automatische incasso, of als u een Mijn Actium account heeft en u betaalt via iDEAL, dan hoeft u het huurbedrag zelf niet aan te passen.

Laat u de huur periodiek afschrijven door uw bank? Dan moet u de wijziging wel zelf doorgeven aan uw bank.

Mijn woning wordt gesloopt. Waarom gaat mijn huur dan nog omhoog?

Algemeen

Zolang het sociaal plan nog niet is ingegaan, kan uw huur nog stijgen. Pas als wij een definitieve sloopdatum hebben vastgesteld, vindt er geen huurverhoging meer plaats. De servicekosten kunnen dan nog wél worden verhoogd.

Zie voor meer informatie over het sociaal plan: Werken aan een mooie buurt - Uw rechten en plichten bij sloop.

Kan ik huurverlaging krijgen?

Algemeen

Huurders met een laag inkomen die in een relatief dure huurwoning wonen, hebben in 2021 eenmalig recht op huurverlaging. Actium houdt bij het toewijzen van woningen al rekening met het inkomen van huurders. Toch zijn er huurders die een te hoge huur betalen ten opzichte van hun inkomen. Bijvoorbeeld omdat hun inkomen is gedaald.

Als u voldoet aan de voorwaarden en in aanmerking komt, krijgt u deze huurverlaging vanzelf. U hoeft daar niets voor te doen.

Voor meer informatie over de voorwaarden en procedure, klik hier.