Inkomensgegevens

Hieronder staan de veelgestelde vragen over inkomensgegevens. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsbovenin, of stel uw vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Inkomensgegevens

Wat is een inkomensverklaring?

Algemeen

Een inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald kalenderjaar.

Waarom vraagt Actium een inkomensverklaring van de Belastingdienst?

Algemeen

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor woningcorporaties is dat huurders een woning krijgen die past bij hun inkomen. Dit noemen we 'passend toewijzen'. Het is daarom belangrijk om precies te weten in welke inkomensgroep u valt. Uw inkomensgroep bepaalt of u veel of juist weinig kans maakt op de woning. Zie ook: Passend Toewijzen.

Welke inkomensgegevens moet ik opsturen?

Algemeen

Om uw inkomen te kunnen berekenen, hebben wij uw meest recente inkomensverklaring nodig. De inkomensverklaring is een officiële verklaring van de Belastingdienst met uw inkomensgegevens over een bepaald belastingjaar. Hiermee toetsen wij uw inkomen. U vraagt uw inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst. Dit is gratis en kan op twee manieren:

  • Digitaal via uw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst (Mijn Belastingdienst). U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Het voordeel van online aanvragen is dat u de inkomensverklaring meteen uit kunt printen.
  • Telefonisch via 0800 0543. U krijgt de inkomensverklaring binnen ongeveer 5 werkdagen.

Alimentatie: telt wel mee Alimentatie die u voor uzelf krijgt, maakt deel uit van uw toetsingsinkomen. Alimentatie voor kinderen telt niet mee. Betaalt u alimentatie voor uw ex-partner, dan mag u deze aftrekken van de berekening van uw inkomen. Alimentatie voor de kinderen mag u niet van het toetsingsinkomen aftrekken.

Eigen vermogen/spaargeld: telt niet mee Inkomsten uit vermogen zijn onderdeel van uw toetsingsinkomen (dit staat automatisch op uw inkomensverklaring). Uw eigen vermogen of spaargeld telt dus niet mee voor uw toetsingsinkomen.

Bent u zelfstandig ondernemer? Dan wordt het toetsingsinkomen berekend op basis van uw winst- en verliesrekening.

Bent u student? Voor voltijdstudenten en promovendi hoeft geen toetsing van het inkomen plaats te vinden bij toewijzing van de woning. Dit geldt ook voor internationale studenten. Een actueel inschrijvingsbewijs van een erkende mbo-instelling, hbo-instelling of universiteit is voldoende.

Bent u een statushouder? Statushouders hoeven geen inkomensverklaring op te sturen. Een bewijs van het COA is voldoende. Deze mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

Kunt u geen inkomensverklaring krijgen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. Wij vragen u dan in ieder geval om een van de volgende documenten aan te leveren: Aanslag inkomstenbelasting; Definitieve berekening toeslagen.

Waar vraag ik mijn inkomensverklaring aan?

Algemeen

U vraagt uw inkomensverklaring aan bij de Belastingdienst Dit is gratis en kan op twee manieren:

  • Digitaal via uw persoonlijke pagina bij de Belastingdienst (Mijn Belastingdienst). U heeft hiervoor uw DigiD nodig. Het voordeel van online aanvragen is dat u de inkomensverklaring meteen heeft als PDF-document.
  • Telefonisch via 0800 0543. U krijgt de inkomensverklaring binnen ongeveer 5 werkdagen.

Ik had het afgelopen jaar geen inkomen. Moet ik toch een inkomensverklaring opsturen?

Algemeen

Ja, ook dan moet u een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst en bij ons inleveren.

Ik ben ZZP'er. Welke inkomensgegevens moet ik aanleveren?

Algemeen

Als u zelfstandig ondernemer bent, dan berekenen wij het toetsingsinkomen op basis van uw winst- en verliesrekening.

Het inkomen op mijn inkomensverklaring klopt niet. Wat moet ik doen?

Algemeen

Het kan zijn dat uw inkomen veranderd is. Uw huidige inkomen wijkt af van uw vastgestelde inkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een loonsverhoging, meer of minder uren werken, baanverlies of een pensionering. Wij kunnen eventueel rekening houden met het gewijzigde inkomen. In dit geval vragen wij u om de volgende documenten aan te leveren: 

  • Een inkomensverklaring;
  • Of een aanslag inkomstenbelasting;
  • Of de definitieve berekening toeslagen en aanvullende bewijsstukken waarop uw actuele inkomen vermeld staat.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Een recente loonstrook (maximaal 3 maanden oud);
  • (Een) jaaropgave(n) van het afgelopen jaar van uw werkgever of uitkeringsinstantie;
  • Een uitkeringsspecificatie van maximaal 6 maanden oud.