Huurcontract aanpassen

Hieronder staan de veelgestelde vragen over het huurcontract aanpassen. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsbovenin, of stel uw vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Huurcontract aanpassen

Kan ik iemand aan mijn huurcontract toevoegen?

Algemeen

Als jullie voldoen aan de voorwaarden, dan kunnen jullie Medehuurderschap aanvragen. Hiervoor is wel een ingevulde Aanvraagformulier medehuurderschap nodig.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap
Als jullie getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben, dan is de partner van de huurder automatisch medehuurder. Jullie kunnen wel alsnog Medehuurderschap aanvragen, zodat jullie allebei op het contract staan. Als jullie dit niet doen, en de 'hoofdhuurder' vertrekt of overlijdt, dan kan de achterblijvende bewoner een verzoek tot aanpassing van het contract bij ons aanvragen via Contract aanpassen. Hij of zij hoeft de woning dan niet te verlaten.

Samenwonen
Als jullie samenwonen, dan is de inwonende niet automatisch medehuurder. Medehuurderschap aanvragen kan zodra jullie minimaal 2 jaar samenwonen op het huidige adres. Jullie zijn niet verplicht om samen op het huurcontract te staan. Ook is het niet verplicht om aan ons door te geven dat u gaat samenwonen. Jullie moeten natuurlijk wél allebei bij de gemeente staan ingeschreven op het adres.

Wat zijn de voorwaarden voor medehuurderschap?

Algemeen

Als u medehuurder wilt worden, moet er sprake zijn van een 'gemeenschappelijke duurzame huishouding'. Dit betekent:

 • Dat u minimaal 2 jaar samenwoont met de hoofdhuurder op het adres;
 • Dat u van plan bent om nog lange tijd samen te blijven wonen.

U kunt dus geen medehuurderschap aanvragen als u korter dan 2 jaar samenwoont, of als de hoofdhuurder binnenkort verhuist.

Afwijkende voorwaarden
Bij deze relaties gelden nog iets andere voorwaarden: 

 • Ouder & kind
  - U woont minimaal 10 jaar aaneengesloten samen;
  - U bent minimaal 35 jaar.
 • Broer & zus / Mantelzorg
  - U woont minimaal 5 jaar aaneengesloten samen;
  - U bent minimaal 35 jaar.

Aanvragen
Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u Medehuurderschap aanvragen. Hiervoor is wel een ingevulde Aanvraagformulier medehuurderschap nodig en een uittreksel Basis Registratie Personen (BRP) met een woonhistorie. Die laatste kunt u aanvragen bij uw gemeente. Als medehuurder wordt uw naam toegevoegd aan het huurcontract. U heeft dan allebei dezelfde rechten en plichten.

Wij staan samen op het contract, maar gaan uit elkaar. Wat nu?

Algemeen

U staat samen op het huurcontract, dus u heeft allebei evenveel recht op de woning. U kunt samen met uw partner besluiten wie in de woning blijft wonen. Wel moet er altijd een Afstandsverklaring worden ingevuld. Hiermee doet de vertrekkende huurder afstand van zijn/haar rechten en plichten van de woning. Na ontvangst en beoordeling van deze verklaring, sturen we beide partijen een bevestiging van de wijziging van het huurcontract.

Zolang wij geen Afstandsverklaring ontvangen die door beide huurders is getekend, blijft u samen verantwoordelijk voor de rechten en plichten van de woning.

Mijn gezinssamenstelling verandert. Moet ik dit doorgeven?

Algemeen

U hoeft dit alleen aan ons door te geven als deze verandering gevolgen heeft voor het huurcontract. Als u wilt dat er een naam aan het contract wordt toegevoegd of ervan wordt verwijderd, dan kunt u dit regelen via Contract aanpassen.

Ik ga samenwonen. Moet ik dit doorgeven aan jullie?

Algemeen

Nee, dit hoeft u niet aan ons door te geven. Wel moet u zorgen voor een inschrijving bij de gemeente.

Wat moet ik doen als een medehuurder is overleden?

Algemeen

Als de medehuurder is overleden, kunt u dit aan Actium doorgeven via Contract aanpassen. Wij vragen u een kopie van de akte van overlijden of de rouwkaart mee te sturen. Wij zorgen er dan voor dat de naam van het contract wordt gehaald.

Mijn partner is overleden. Kan ik het huurcontract overnemen?

Algemeen

Als achterblijvende bewoner die geen medehuurder is, kunt u een verzoek indienen bij Actium om de woning te blijven huren. Dit moet u binnen een half jaar na het overlijden van de huurder doen, via Contract aanpassen. Stuur hierbij de volgende documenten mee:

 • Overlijdensakte;
 • Uittreksel Basisregistratie Personen van de achterblijvende huurder.