Gevonden resultaten voor "passend toewijzen"

In deze categorie is 30 resultaten gevonden met uw zoekopdracht.

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de huurprijs van een woning bepaald?

Algemeen

Actium stelt de huurprijs van een woning vast. Elke woning krijgt een streefhuurprijs. Dat is de huurprijs die wij passend vinden voor de woning. We houden hierbij rekening met de maximale huurprijs van een woning die wordt bepaald door het puntensysteem voor woningen. Dat systeem is ontwikkeld door de overheid. Dit puntensysteem wordt het woningwaarderingstelsel (WWS) genoemd. Volgens de waardering krijgt de woning een aantal punten (WWS-punten).

 De woning krijgt punten op de onderdelen:

 • Oppervlakte van hoofdvertrekken;
 • Oppervlakte van overige ruimtes;
 • Het aantal verwarmde ruimtes;
 • Energieprestatie (het energielabel of de energie-index van uw woning);
 • WOZ-waarde;
 • Kenmerken keukeninrichting;
 • Kenmerken badkamerinrichting;
 • Oppervlakte buitenruimte (tuin, balkon, etc.).

Meer informatie hierover vind je op de website van de Huurcommissie. In alle gevallen ligt de huurprijs die Actium voor een woning vraagt lager dan de huurprijs die maximaal gevraagd mag worden.

Bij het bepalen van de streefhuur is het aantal WWS-punten het uitgangspunt. Daarnaast willen we graag dat het aantal woningen per huurprijsklasse past bij het aantal woningzoekenden die daarvoor in aanmerking komen. We zorgen er daarom voor dat er per type woning en huurprijsklasse voldoende woningen te huur zijn. Als de woning vrij komt, wordt de woning voor de streefhuurprijs aangeboden. De nieuwe, toekomstige huurder betaalt dan dus de streefhuur.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening

Algemeen

Natuurlijk vinden wij het jammer dat u ontevreden bent. Toch horen we graag wat er aan de hand is. Dan kunnen wij met u op zoek naar een passende oplossing. Waar mogelijk verbeteren wij onze dienstverlening. U kunt uw klacht op de volgende manieren melden:

 • Via Klacht melden;
 • Telefonisch via 0592 400 100;
 • Via een brief (Postbus 500, 9400 AM Assen);
 • Door langs te komen bij ons op kantoor.

Ervaart u overlast van uw buren of buurtbewoners?
Dit is niet een klacht over onze dienstverlening, maar valt onder 'overlast'. Probeer dit dan eerst samen op te lossen, door met elkaar te praten. Via Overlast melden kunt u de overlast ook bij ons melden.

Heeft u een reparatieverzoek?
Ook dit is niet een klacht over onze dienstverlening. Voor storingen of gebreken aan uw woning kunt u direct via Reparatieverzoek indienen een reparatieverzoek bij ons indienen.

Meer over dit onderwerp

Verhuren jullie ook garages en/of parkeerplaatsen en hoe kan ik hierop reageren?

Algemeen

Wij verhuren parkeerplaatsen, stallingsplaatsen, garages en bergingen. De huurprijzen variëren van € 20,- tot € 51,24 per maand. Het actuele aanbod vind je op Thuiskompas. Als je staat ingeschreven bij Thuiskompas, kun je reageren op het beschikbare aanbod. Het is mogelijk om meerdere garages/stallingsplaatsen te huren.

Bij meerdere belangstellenden wordt de volgorde van toewijzing als volgt bepaald:

 • Huurders met een garage die gesloopt gaat worden.
 • Huurders van Actium die wonen in het woongebouw waarbij de garage, parkeerplaats of stallingplaats hoort.
 • Huurders van Actium die in de/het betreffende wijk, dorp of stad wonen.
 • Overige huurders van Actium.*
 • Overige belangstellenden.**

* Zijn er meerdere belangstellenden, dan is de woonduur bepalend voor de volgorde.
** Zijn er meerdere belangstellenden, dan wordt er geloot.

Ben je de kandidaat? Dan krijgt je binnen 5 dagen na de sluitingstermijn een e-mail met een aanbieding op het door jou opgegeven e-mailadres. Als je het aanbod accepteert spreken we met je af voor de ondertekening en de ontvangst van de sleutels. Je inschrijving bij Thuiskompas blijft behouden voor het overige (woning-)aanbod.

Meer over dit onderwerp

Ik ben het niet eens met de jaarlijkse huurverhoging

Algemeen

U kunt bezwaar maken tegen de voorgestelde huuraanpassing. We adviseren u eerst contact met ons op te nemen als u bezwaar wilt maken. Wij hopen samen met u tot een goede oplossing te komen.

U kunt bezwaar indienen door een bezwaarschrift te downloaden. Kijk hiervoor op www.huurcommissie.nl of contact op te nemen met de Huurcommissie via 0800 488 72 43. Het bezwaarschrift moet vóór 1 juli bij ons binnen zijn.

Voorwaarden
Wij controleren of uw bezwaar voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Bezwaar maken tegen de huuraanpassing heeft alleen zin als:

 • Er fouten in het voorstel tot huuraanpassing staan;
 • Het voorstel tot huurverhoging te laat is (uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de aanpassing);
 • Uw huurprijs door de huurverhoging boven de wettelijke maximale huurprijsgrens komt te liggen;
 • De huurverhoging hoger is dan wettelijk toegestaan;
 • Er een procedure huurverlaging loopt over onderhoudsgebreken bij de Huurcommissie of de Huurcommissie hierover al een uitspraak heeft gedaan en het probleem nog niet door Actium is verholpen.

Let op: u kunt geen bezwaar maken tegen huuraanpassing als u vindt dat er sprake is van ernstige onderhoudsgebreken. Hiervoor kunt u het hele jaar gebruikmaken van de procedure 'tijdelijke huurverlaging vanwege ernstige onderhoudsgebreken' van de Huurcommissie. Als wij uw bezwaar toewijzen, passen we de huurverhoging aan en krijgt u daarvan een bevestiging. Wijzen wij uw bezwaar af, dan kunt u ervoor kiezen het bezwaar in te trekken of verder te gaan met de procedure.

Gaat u verder met de procedure? 
Dan vraagt Actium een uitspraak van de Huurcommissie. Wij sturen het huurverhogingsvoorstel met uw bezwaarschrift en de benodigde stukken naar de Huurcommissie. De Huurcommissie doet dan een uitspraak. Is de Huurcommissie het met u eens? Dan is Actium verplicht om het huurverhogingsvoorstel aan te passen.

Meer over dit onderwerp

Hoe kan ik meepraten en meedenken met jullie activiteiten?

Algemeen

Wilt u meedenken en -praten over ons beleid, onze procedures en/of onze dienstverlening? Dan horen we graag van u! Dit kan op verschillende manieren.

Huurdersplatform MEVM (Mit En Veur Mekaor)
Dit is sinds 2001 de formele, onafhankelijke overlegpartner van Actium. Ze vertegenwoordigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden van Actium. MEVM praat mee en adviseert Actium over zaken die alle huurders van Actium aangaan. Bijvoorbeeld, de jaarlijkse huuraanpassing of de regels voor het toewijzen van woningen.

Daarnaast zit MEVM samen met Actium aan tafel bij de gemeenten om jaarlijks afspraken te maken over hoe Actium kan bijdragen aan vragen over de huisvesting in die gemeenten. Meer informatie over MEVM vindt u op de pagina Huurdersorganisatie MEVM.

Bewonerscommissies en -werkgroepen
Ook is er in een aantal buurten en complexen bewonerscommissies en bewonerswerkgroepen actief. Bewonerscommissies behartigen de belangen van andere bewoners in uw directe woonomgeving. Zij worden betrokken bij plannen die betrekking hebben op hun wijk, buurt of complex. Vaak houden ze zich ook bezig met leefbaarheidsactiviteiten.

Bewonersparticipatiegroep
Sinds 2017 experimenteren we met bewonersparticipatiegroepen. Een participatiegroep is tijdelijk en bestaat uit ongeveer 8 tot 16 personen. Afhankelijk van het onderwerp kan de groep bestaan uit huurders, professionals, kopers en ondernemers. Onder leiding van een onafhankelijke voorzitter denkt de groep mee - tijdens één of meerdere bijeenkomsten - over een bepaald thema.

De uitkomsten van de bewonersparticipatiegroep (bijvoorbeeld een advies of visie) worden door zowel huurdersplatform MEVM als Actium gebruikt. Als u huurder of woningzoekende bent, kunt u zich aanmelden voor de bewonersparticipatiegroep.

Meer over dit onderwerp