Gevonden resultaten voor "passend toewijzen"

In deze categorie is 30 resultaten gevonden met uw zoekopdracht.

Veelgestelde vragen

Welke parkeerplaats hoort bij mijn woning?

Algemeen

Bij sommige van onze woningen hoort een eigen parkeerplaats. Als dit bij je (nieuwe) woning ook zo is, dan vertellen onze verhuurmedewerkers of woninginspecteurs je hier meer over. Huur je al een woning van ons en weet je toch niet (zeker) of je een eigen parkeerplaats hebt en welke dit is? Of is er onduidelijkheid over de verdeling/toewijzing van parkeerplaatsen? Neem dan contact met ons op.

Meer over dit onderwerp

Hoe kan ik reageren op een woonwagen of standplaats?

Algemeen

Woonwagens en woonwagenstandplaatsen bieden wij samen met onze huizen te huur aan via Thuiskompas. Daar kun je het (eventuele) beschikbare aanbod bekijken. Om voor een woonwagen of standplaats in aanmerking te komen, moet je ingeschreven bij Thuiskompas.

Let op: ben je van plan een woonwagen te kopen, die op een standplaats staat van Actium? Dan kom je niet automatisch in aanmerking voor deze standplaats. Een standplaats moet worden opgezegd en wordt vervolgens aangeboden via Thuiskompas. De toewijzing van de standplaats gaat conform voorwaarden.

Meer over dit onderwerp

Wat is jullie klachtenprocedure?

Algemeen

We nemen uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling. Samen met u zoeken we naar een passende oplossing. Klachten worden in principe behandeld door de medewerker die hierbij betrokken is. Een klacht over een medewerker behandelt de teammanager van de medewerker.

Als u dat prettig vindt, krijgt u een schriftelijke of digitale bevestiging van de afspraken die zijn gemaakt. We kunnen niet altijd een klacht oplossen, maar we leggen in dat geval wel altijd uit waarom dat niet lukt.

Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen als:

  • u de klacht anoniem indient;
  • u de klacht hebt voorgelegd aan de rechter of huurcommissie;
  • er een deurwaarder of advocaat bij betrokken is.
Meer over dit onderwerp

Wat is huurdersplatform MEVM?

Algemeen

Huurdersplatform MEVM (Mit En Veur Mekaor) is sinds 2001 de formele, onafhankelijke overlegpartner van Actium. Ze vertegenwoordigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden van Actium. MEVM praat mee en adviseert Actium over zaken die alle huurders van Actium aangaan. Bijvoorbeeld, de jaarlijkse huuraanpassing of de regels voor het toewijzen van woningen.

Daarnaast zit MEVM samen met Actium aan tafel bij de gemeenten om jaarlijks afspraken te maken over hoe Actium kan bijdragen aan vragen over de huisvesting in die gemeenten. Meer informatie over MEVM vindt u op de pagina Huurdersorganisatie MEVM.

Daarnaast zijn er in een aantal buurten en complexen bewonerscommissies en bewonerswerkgroepen actief. Bewonerscommissies behartigen de belangen van andere bewoners in uw directe woonomgeving. Zij worden betrokken bij plannen in hun wijk, buurt of complex.

Meer over dit onderwerp

Hoe ver van te voren ontvang ik bericht over het slopen van mijn woning?

Algemeen

Wordt je woning gesloopt? Dit krijg je ruim van tevoren schriftelijk en mondeling te horen.

  1. Je ontvangt een brief met een uitnodiging voor een bewonersavond.
  2. Op de bewonersavond krijg je informatie over de planning en werkwijze.
  3. Je krijgt hoe dan ook minimaal 1 jaar de tijd om een andere woning te zoeken.

Zie voor meer informatie: Werken aan een mooie buurt - Uw rechten en plichten bij sloop.

Meer over dit onderwerp