Gevonden resultaten voor "passend toewijzen"

In deze categorie is 16 resultaten gevonden met uw zoekopdracht.

Veelgestelde vragen

Wat is jullie klachtenprocedure?

Algemeen

We nemen de klacht zo spoedig mogelijk in behandeling. Samen met jou zoeken we naar een passende oplossing. Klachten worden in principe behandeld door de medewerker die hierbij betrokken is. Een klacht over een medewerker behandelt de teammanager van de medewerker.

Als je dat prettig vindt, krijg je een schriftelijke of digitale bevestiging van de afspraken die zijn gemaakt. We kunnen niet altijd een klacht oplossen, maar we leggen in dat geval wel altijd uit waarom dat niet lukt.

Wij kunnen een klacht niet in behandeling nemen als:

 • je de klacht anoniem indient;
 • je de klacht hebt voorgelegd aan de rechter of huurcommissie;
 • er een deurwaarder of advocaat bij betrokken is.
Meer over dit onderwerp

Wat is huurdersplatform MEVM?

Algemeen

Huurdersplatform MEVM (Mit En Veur Mekaor) is sinds 2001 de formele, onafhankelijke overlegpartner van Actium. Ze vertegenwoordigt de belangen van alle huurders en woningzoekenden van Actium. MEVM praat mee en adviseert Actium over zaken die alle huurders van Actium aangaan. Bijvoorbeeld, de jaarlijkse huuraanpassing of de regels voor het toewijzen van woningen.

Daarnaast zit MEVM samen met Actium aan tafel bij de gemeenten om jaarlijks afspraken te maken over hoe Actium kan bijdragen aan vragen over de huisvesting in die gemeenten. Meer informatie over MEVM vind je op de pagina Huurdersorganisatie MEVM.

Daarnaast zijn er in een aantal buurten en complexen bewonerscommissies en bewonerswerkgroepen actief. Bewonerscommissies behartigen de belangen van andere bewoners in je directe woonomgeving. Zij worden betrokken bij plannen in de wijk, buurt of complex.

Meer over dit onderwerp

Ik heb een klacht over jullie dienstverlening

Algemeen

Natuurlijk vinden wij het jammer dat je ontevreden bent. Toch horen we graag wat er aan de hand is. Dan kunnen wij met je op zoek naar een passende oplossing. Waar mogelijk verbeteren wij onze dienstverlening. Je kunt de klacht op de volgende manieren melden:

 • Via Klacht melden;
 • Telefonisch via 0592 400 100;
 • Via een brief (Postbus 500, 9400 AM Assen);
 • Door langs te komen bij ons op kantoor.

Ervaar je overlast van je buren of buurtbewoners?
Dit is niet een klacht over onze dienstverlening, maar valt onder 'overlast'. Probeer dit dan eerst samen op te lossen, door met elkaar te praten. Via Overlast melden kun je de overlast ook bij ons melden.

Heeb je een reparatieverzoek?
Ook dit is niet een klacht over onze dienstverlening. Voor storingen of gebreken aan je woning kun je direct via Reparatieverzoek indienen een reparatieverzoek bij ons indienen.

Meer over dit onderwerp

Hoe maak ik bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

 1. We adviseren je eerst onderstaande voorwaarden door te nemen of contact met ons op te nemen of het mogelijk is om een bezwaar in te dienen;
 2. Je kunt bezwaar indienen door een bezwaarschrift te downloaden op de website van de . Of neem contact op met de Huurcommissie via 0800 488 72 43. Het bezwaarschrift moet vóór 1 juli bij ons binnen zijn.
 3. Als wij het bezwaar toewijzen, passen we de huurverhoging aan en krijg je daarvan een bevestiging. Wijzen wij het bezwaar af, dan kun je ervoor kiezen het bezwaar in te trekken of verder te gaan met de procedure.
 4. Ga je verder met de procedure? Dan vraagt Actium een uitspraak van de Huurcommissie. Wij sturen het huurverhogingsvoorstel met je bezwaarschrift en de benodigde stukken naar de Huurcommissie. De Huurcommissie doet dan een uitspraak.  
 5. Is de Huurcommissie het met je eens? Dan is Actium verplicht om het huurverhogingsvoorstel aan te passen. 

Voorwaarden
Wij controleren of je bezwaar voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Bezwaar maken tegen de huuraanpassing heeft alleen zin als:

 • Er fouten in het voorstel tot huuraanpassing staan;
 • Het voorstel tot huurverhoging te laat is (uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de aanpassing);
 • Je huurprijs door de huurverhoging boven de wettelijke maximale huurprijsgrens komt te liggen;
 • De huurverhoging hoger is dan wettelijk toegestaan
 • Er een procedure huurverlaging loopt over onderhoudsgebreken bij de Huurcommissie of de Huurcommissie hierover al een uitspraak heeft gedaan en het probleem nog niet door Actium is verholpen. 

Let op: je kunt geen bezwaar maken tegen huuraanpassing als je vindt dat er sprake is van ernstige onderhoudsgebreken. Hiervoor kun je het hele jaar gebruikmaken van de procedure 'tijdelijke huurverlaging vanwege ernstige onderhoudsgebreken' van de Huurcommissie.  

Meer over dit onderwerp