Gevonden resultaten voor "passend toewijzen"

In deze categorie is 30 resultaten gevonden met uw zoekopdracht.

Veelgestelde vragen

Ik heb geen inkomen, kan ik een woning huren?

Algemeen

Als u geen inkomen heeft is het, onder bepaalde voorwaarden, mogelijk om een woning te huren. Zie ook: Passend Toewijzen.

Meer over dit onderwerp

Ik ben opzoek naar een sociale huurwoning. Mag ik op elke woning reageren?

Algemeen

Sinds 1 januari 2016 zijn wij wettelijk verplicht om onze sociale huurwoningen te verhuren aan woningzoekenden met een inkomen dat past bij de huurprijs. Dit noemen wij Passend Toewijzen. Dit kan betekenen dat je niet in aanmerking komt voor elke huurwoning:

 • In het overzicht Passend Toewijzen zie je welke huurprijzen passen bij jouw inkomen.
 • Wij kijken naar het totale inkomen van alle meeverhuizende personen. Dit is het verzamelinkomen. Het inkomen van je partner wordt dus meegeteld bij het verzamelinkomen.
 • Het inkomen van kinderen telt nooit mee.
 • We kijken ook naar de grootte van het huishouden. Dat zijn alle verhuizende personen, inclusief kinderen, als je die hebt. Dit samen bepaalt welke huurprijs past bij jouw inkomen.
 • Is je inkomen gedaald of gestegen? Dan kan dit van invloed zijn op de woning die je mag huren.
 • Soms gelden er voor de toewijzing van een woning extra voorwaarden, zoals een minimum of maximumleeftijd.

 De overheid bepaalt de regels voor Passend Toewijzen:

 • De goedkoopste woningen verhuren we aan mensen met een laag inkomen.
 • De woningen met een hogere huurprijs verhuren we aan mensen met meer inkomen.
 • Passend toewijzen moet voorkomen dat huurders snel in betalingsproblemen komen en dat het bedrag dat het Rijk moet uitgeven aan huurtoeslag te hoog oploopt.
Meer over dit onderwerp

Mijn inkomen is veranderd. Kan ik een geschat inkomen opgeven?

Algemeen

Soms mag je een geschat inkomen opgeven. Is je inkomen dit jaar bijvoorbeeld veel lager dan vorig jaar, dan kun je een geschat inkomen opgeven over dit jaar. Krijg je een aanbieding van een woning, dan moet je het gewijzigde inkomen aantonen door middel van de laatste 3 loonstroken en een recente inkomensverklaring van de Belastingdienst.

Is je inkomen hoger dan vorig jaar, dan mag je niet een geschat inkomen opgeven. Je moet dan het inkomen van uw inkomensverklaring overnemen. Op basis daarvan zoek je naar een geschikte woning. Zie ook: .

Meer over dit onderwerp

Kan ik een woning in de Molukse wijk (Assen) huren?

Algemeen

Woningzoekenden van Molukse afkomst hebben bij toewijzing van een woning in de Molukse wijk (Lariks, Assen) voorrang op andere woningzoekenden. Wil je een woning huren in de Molukse wijk en ben je van Molukse afkomst? Voor jou geldt de door Actium gehanteerde maximale inkomenseis van € 45.014,- niet. Bovendien kom je ook met een inkomen hoger dan € 39.055,- in aanmerking voor een woning met een huurprijs lager dan € 619,01. De wettelijke regels voor Passend Toewijzen gelden wel.

Meer over dit onderwerp

Wat zijn de voorwaarden voor het huren van een woonwagen of standplaats?

Algemeen

Net als voor onze reguliere sociale huurwoningen geldt dat woonwagens en -standplaatsen in principe worden toegewezen op basis van inschrijftijd en dat de reguliere spelregels gelden. Zie: Passend Toewijzen.

Een uitzondering hierop zijn de standplaatsen. Ook met een inkomen hoger dan € 45.014,- komt u in aanmerking voor een woonwagenstandplaats. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe meer kans u maakt.

Bij de toewijzing van standplaatsen en/of woonwagens wordt de volgende selectievolgorde gehanteerd:

 • Ingeschreven woningzoekenden uit hetzelfde woonwagenkamp, inclusief de inwonende kinderen;
 • Uitwonende kinderen van woonwagenbewoners, die niet langer op het woonwagenkamp woonachtig zijn;
 • Woningzoekenden uit een ander woonwagenkamp van Actium;
 • Spijtoptanten (eerdere bewoners van een woonwagenkamp), die willen terugkeren naar het wonen op een woonwagenkamp;
 • Sloopurgenten;
 • Regulier woningzoekenden.

Voor de rangordebepaling wordt altijd de inschrijfduur gehanteerd. Toewijzing van standplaatsen en/of woonwagens vindt altijd plaats d.m.v. bemiddeling via Thuiskompas (voorheen woningnet). Bij de toewijzing van de standplaatsen en/of woonwagens gelden de reguliere spelregels van Passend Toewijzen.

Meer over dit onderwerp