Privacy & cookies

 

 

AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Vanaf die datum geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving.

Wat houdt de AVG in?

De AVG regelt de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van persoonsgegevens. De verordening beschermt de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen en met name hun recht op bescherming van persoonsgegevens. Iedereen die met persoonsgegevens werkt, dient passende maatregelen te nemen om deze te beschermen. Dat betekent dat er alleen de benodigde gegevens verzameld mogen worden en dat de toegang tot de gegevens is beperkt.

Welke gegevens verzamelt Actium

Wij leggen in het kader van onze dienstverlening gegevens vast. Denk hierbij aan gegevens voor een goede inschrijving als woningzoekende, het sluiten van een huurovereenkomst of het innen van de huur. Actium gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering haar activiteiten, haar dienstverlening en om huurders, woningzoekenden en relaties van haar diensten op de hoogte te houden. In onze Privacyverklaring (binnenkort beschikbaar) leest u uitgebreider hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Voldoen wij al aan de nieuwe wetgeving?

We gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en houden ons aan de regels. Dat deden we altijd al. De onderliggende verplichtingen vanuit de AVG vergen vooral ook administratief het nodige werk. Bijvoorbeeld verwerkingsovereenkomsten voor leveranciers en de registratie. Daarmee zijn we goed op weg. Onze computersystemen zijn goed beschermd. In onze email-berichten vragen wij aandacht voor vertrouwelijkheid van gegevens en het te melden als er iets fout gaat.

Meldplicht

Mocht er sprake zijn van een ‘datalek’, dan informeren wij uiteraard de betrokkenen en maken er - als dat nodig is - ook melding van bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Ap). Gelukkig is dat tot dusver niet voorgekomen. Binnen Actium heeft de business controller, de rol van Functionaris Gegevensbescherming. Voor de uitvoering heeft Actium twee rollen benoemd, die van security officer en die van privacy-offer.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina naar uw internetbrowser worden gestuurd. Op de website van Actium wordt gebruik gemaakt van cookies voor het beheer van web-statistieken en sociale media. Deze cookies bewaren geen persoonsgegevens.

Waarom gebruikt Actium cookies?

Wij gebruiken cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te onderzoeken en waar mogelijk de werking te verbeteren. Ook gebruiken we cookies van Facebook, Google+ en Twitter om deling van webpagina's via sociale media mogelijk te maken. Leest u de privacyverklaring van FacebookGoogle+ en van Twitter (deze kunnen regelmatig wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Kan ik cookies uitzetten?

U kunt alle cookies op uw computer uitzetten. Dit doet u door de instellingen van de internetbrowser aan te passen zodat deze alle cookies weigert. Houd er wel rekening mee dat bepaalde dingen dan niet meer goed werken op uw computer. U kunt dan bijvoorbeeld geen webpagina’s meer delen via sociale media.

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser, of op de website van de Consumentenbond.