Visie op leefbaarheid

Goed samenleven in een fijne omgeving

Thuis. Dat is de plek waar je je veilig en geborgen wilt voelen. De plek waar je kan doen wat jij wilt. Het is de uitvalsbasis voor het leven dat jij wilt leiden.

Naast je thuis, is de woonomgeving minstens zo belangrijk voor een goed leven. In onze ideale wijk heb je een buurman die je groet. Zijn er plekken waar je elkaar kunt ontmoeten. In die ideale wijk kan iedereen meedoen. Mensen leven er plezierig met elkaar samen. Iedereen heeft toegang tot belangrijke voorzieningen, zoals een supermarkt en huisarts. En de wijk is groen, met een variatie van planten en dieren om je heen.

We gaan voor krachtige en veelzijdige wijken

Wijken waar kwetsbare en niet-kwetsbare bewoners zelfredzaam en samen redzaam kunnenzijn. Waar begrip, inlevingsvermogen en omzien naar elkaar heel gewoon is. Zo leveren we onze bijdrage aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen. Waarin iedereen ertoe doet.

Waarin iedereen gelijke kansen heeft. Waarin voorzieningen voor iedereen aanwezig en bereikbaar zijn. De inrichting van de woonomgeving nodigt uit tot gezond gedrag. Er is ruimte voor fietsen, bewegen, wandelen, spelen en ontmoeten. En we vergroenen onze woonomgeving. Dat betekent dat we de natuur terugbrengen in onze wijken en in en om onze woningen en gebouwen.

Het resultaat: uitnodigende, vitale en groene leefwijken

Klik hier voor de visie op leefbaarheid