Prestatieafspraken

Jaarlijks vóór 1 juli ontvangen gemeenten van de corporaties een overzicht met voorgenomen activiteiten. Aan de hand van het activiteitenoverzicht gaan we in gesprek over de geplande activiteiten voor de komende jaren. Hieruit ontstaan de prestatieafspraken. Hoe ziet dit proces er op hoofdlijnen uit en wat betekent dit voor de wijze waarop gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties het gezamenlijke overleg kunnen vormgeven?

Inzicht in keuzes met behulp van de transparantietool

Actium is transparant over de keuzes die zij maakt en de gevolgen daarvan voor de financiën van de corporatie. De Transparantietool is daarbij een nieuw praktisch hulpmiddel. Met de transparantietool kunnen we de financiële effecten van mogelijke beleidskeuzes begrijpelijk maken voor stakeholders. Welke financiële gevolgen heeft het als Actium kiest voor nieuwbouw, minder huurverhoging of juist voor isolatie van woningen? De door Aedes ontwikkelde transparantietool laat dat op praktische wijze zien. Zo geven we stakeholders als gemeenten en huurders inzicht in de gevolgen van mogelijke keuzes. De tool maakt het mogelijk om direct berekeningen te maken, waarvan de uitkomsten op een begrijpelijke manier worden gepresenteerd`.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderschrijft de Transparantietool. Jop Fackeldey, vice-voorzitter van de VNG-commissie Ruimte en Wonen: ‘Het is een waardevol instrument om het overleg tussen gemeenten, huurders en de woningcorporatie te faciliteren.’