Woonzorgcentrum Dunninghe klaar voor de toekomst

In de Wijk neemt de zorgvraag toe. Er zijn steeds meer ouderen met een complexere zorgvraag. Om ervoor te zorgen dat woonzorgcentrum Dunninghe toekomstbestendig wordt, zijn aanpassingen noodzakelijk. Noorderboog en Actium hebben samen gekeken wat nodig is. Het uitgangspunt is dat woonzorgcentrum Dunninghe met haar voorzieningen in de Wijk blijft. Actium diende bij gemeente De Wolden een omgevingsvergunning in voor de nieuwbouw van 14 aanleunwoningen bij het woonzorgcentrum.

Complexe zorgvragen
De plannen van nieuwbouw en renovatie zijn ontstaan vanuit de toename van ouderen met een complexere zorgvraag. Daardoor is er meer vraag naar zorgappartementen voor mensen met dementie en mensen die zwaardere lichamelijke zorg nodig hebben. Jan Blaauw, regiomanager Noorderboog: ‘Dunninghe moet voor die veranderende zorgvraag aangepast worden. We willen graag dat onze bewoners, ook als hun zorgvraag complexer wordt, in de Wijk kunnen blijven wonen.’

Vergroten capaciteit Dunninghe
Op dit moment heeft woonzorgcentrum Dunninghe 20 zorgappartementen. In de nieuwe situatie worden dit er 32. Hiervoor worden vrijgekomen aanleunwoningen op de verdieping verbouwd. De eerste 6 zorgappartementen zijn klaar. De bestaande zorgappartementen worden nu verbouwd en er komen gezamenlijke huiskamers. Aannemer Doornenbal voert de werkzaamheden van de verbouw uit. In de plannen voor de nieuwbouw staan 14 nieuwe aanleunwoningen. Actium diende de aanvraag voor de omgevingsvergunning half mei in bij gemeente De Wolden en verwacht begin 2023 te starten met de bouw. ‘Dunninghe is belangrijk voor de Wijk en haar inwoners. Vanuit onze gedachte ‘passend wonen, een leven lang’ investeren wij blijvend in het toekomstbestendig maken van het woonzorgcentrum. Zo kunnen mensen zo lang mogelijk blijven wonen in de voor hen vertrouwde omgeving’, aldus Monique Boeijen, directeur bestuurder Actium. Een aantal bewoners van de aanleunwoningen op de verdieping is inmiddels verhuisd naar een gerenoveerde aanleunwoning op de begane grond of een nieuw zorgappartement. Een dergelijke verhuizing is ingrijpend voor bewoners. Actium en Noorderboog begeleiden de bewoners zorgvuldig. 20 van de bestaande aanleunwoningen op de begane grond blijven over. Verder worden er ongeveer 20 extra parkeerplaatsen gerealiseerd.

Verhuur aanleunwoningen
Actium biedt de nieuw te bouwen aanleunwoningen in 2023 aan op www.thuiskompas.nl. Dit is de website waarop de 8 Drentse woningcorporaties hun huurwoningen aanbieden. Belangstellenden kunnen zich gratis inschrijven via Thuiskompas. Zij kunnen zich ook melden bij de woonconsulent van Noorderboog.