Waardevolle en inspirerende avond met de gemeenteraad van Assen over Mijn Buurt Assen

Het thema Mijn Buurt Assen stond in het Markehuus in Peelo centraal. Aan een zaal vol betrokken raadsleden van Assen vertelde collega’s van Vaart Welzijn, de gemeente Assen en Actium over de maatschappelijke opgave in buurten en wijken in Assen. De conclusie was dat deze unieke manier van samenwerken de inwoners van Assen veel brengt. Ook mooi om te ervaren dat raadsleden veel vragen stelden hoe ze bij konden dragen aan het succes van Mijn Buurt Assen.

Brede informatiesessie

De gasten werden deze avond op donderdag 22 september welkom geheten door raadslid Tjerk Medemblik en vervolgens vertelde Gert Stam van de gemeente Assen over de achtergrond van Mijn Buurt Assen. Hij gaf het stokje door aan Gea Veldmeijer. Zij belichtte de maatschappelijke rol die MBA vervult in het verbeteren van wijken. De sociale kant werd belicht door Bas de Leeuw van Vaart Welzijn. Susanne Plass van Vaart Welzijn vertelde over de doelen van Vaart Welzijn en tot slot gaf Eva Bennen van Actium een presentatie - mede namens Woonservice - over de volkshuisvestelijke uitdagingen.

Alle ruimte voor vragen

Na de pauze ging het gezelschap in groepen uiteen om vraagstukken over wonen en leefbaarheid verder te verkennen. Het was een waardevolle avond die voldoende handvatten biedt om de missie waar MBA voorstaat, samen met de inwoners, de raad van Assen en partners te realiseren: ‘Samen werken we aan leefbare, veilige, sterke en mooie buurten in Assen’.