Tijdelijke woonunits aan de Havenkade in Assen

Actium zet zich samen met de gemeente Assen, het Leger des Heils en Werkpro in om dak- en thuislozen te huisvesten. We vragen binnenkort een omgevingsvergunning aan voor het plaatsen van tijdelijke woonunits aan de Havenkade in Assen. Tijdelijke uitbreiding maatschappelijke opvang
De gemeente Assen is van plan na de zomer de maatschappelijke opvang aan de Havenkade uit te breiden met 5 tijdelijke woonunits.  Monique Boeijen, directeur-bestuurder van Actium: ‘De tijdelijke woonunits voor dak- en thuislozen in Assen zijn een mooi voorbeeld van hoe we samen optrekken om kwetsbare inwoners een plaats te geven om te wonen. Met de juiste begeleiding als één van de voorwaarden. Samen met onze maatschappelijke partners werken we hieraan.’ De units komen op deze locatie omdat ze zijn verbonden aan de nacht- en dagopvang en aan de dagbesteding aan de Havenkade. Ze worden er voor een periode van 4 jaar geplaatst (september 2022-september 2026) met mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar. Het betreft woonunits voor dak- en thuislozen voor wie de stap naar zelfstandig of begeleid wonen te groot is. Deze mensen leven op straat en slapen nu in de nachtopvang.

Begeleiding en toezicht
Het Leger des Heils en WerkPro verzorgen de begeleiding van en het toezicht op deze bewoners. Het Leger des Heils sluit met elke bewoner een huurcontract af. In dit contract is (het accepteren van) begeleiding door de dag- en nachtopvang als voorwaarde opgenomen. Voor toezicht en preventie komen er camera’s op het terrein. Het Leger des Heils en WerkPro maken samenwerkingsafspraken met de politie en de gemeente over toezicht en handhaving.

Omgeving
Het terrein waarop de tijdelijke woonunits komen is eigendom van de gemeente. Het bestaande gebouw is verhuurd geweest, maar wordt in opdracht van de gemeente gesloopt. De sloop van de bovenbouw van het pand is inmiddels begonnen. Actium huurt het terrein straks van de gemeente. Omwonenden van de Havenkade/C.T.Storkweg kregen een brief met informatie over de plannen. Zij zijn uitgenodigd voor een informatieavond op donderdag 19 mei. Op deze avond zijn vertegenwoordigers van de gemeente, het Leger des Heils, Werkpro en Actium aanwezig om uitleg te geven.