Samen met bewoners aan de slag met wijkvernieuwing in de Schildersbuurt

Samen met bewoners maakt Mijn Buurt Assen plannen voor de toekomst van de Schildersbuurt. Het besluit van Actium om de 100 woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw is definitief. De verwachting is, dat er aan het eind van het jaar een plan klaar is hoe de wijk eruit komt te zien. De sloop start waarschijnlijk in de tweede helft van 2023. De startdatum is onder andere afhankelijk van de doorlooptijd van procedures en de beschikbaarheid van materialen.Besluit tot sloop en nieuwbouw

De plannen gaan over de woningen in de volgende straten: Henriëtte Ronnerstraat, Lonerstraat, Roessinghstraat, Tooropstraat en de Rembrandtlaan. Actium onderzocht eerst hoe deze woningen weer kunnen voldoen aan de eisen van deze tijd. Het energiezuinig maken was daarbij een belangrijke voorwaarde. Op basis van onderzoek en na overleg met bewoners is besloten om de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw.

Klankbordgroep van bewoners denkt mee

Bij Mijn Buurt Assen staat samenwerken met bewoners voorop. Het is belangrijk dat bewoners mee denken en praten over de (nieuwbouw)plannen. Het is tenslotte hun wijk. In het voorjaar gingen bewoners samen met LAOS Landschapsarchitecten de wijk in. Zij verzamelden wensen en sterke en zwakke punten van de wijk en markeerden plekken om te houden of te verwijderen. De opbrengst van deze rondgang is door de architect meegenomen in het ontwikkelen van het ontwerp. Een klankbordgroep van ruim 30 bewoners denkt mee in het vervolgproces. Zij bekeek een aantal ontwerpen voor een nieuwe inrichting van de buurt. Waar mogelijk worden hun ideeën meegenomen bij het maken van nieuwe tekeningen. De verwachting is dat er eind dit jaar een definitief ontwerp voor de vernieuwde Schildersbuurt klaar is.

Informatie voor bewoners

Tijdens een tweede bewonersbijeenkomst in juni is de buurt geïnformeerd over de stand van zaken. Veel bewoners kwamen hierop af om hun vragen te stellen en de voorlopige tekeningen te bekijken.  Mijn Buurt Assen verspreidt een nieuwsbrief onder bewoners om hen op de hoogte te houden. Ook kunnen zij terecht bij het wekelijkse inloopspreekuur van Actium in de wijk.

Mijn Buurt Assen

Binnen Mijn Buurt Assen werken Actium, gemeente Assen en Vaart Welzijn nauw samen. Hierdoor is het mogelijk om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Vaart Welzijn organiseert activiteiten voor en met bewoners die bijdragen aan een sterkere binding in de wijk.