Plannen voor tijdelijke woningbouw op bedrijventerrein Groene Dijk

Samen met de gemeente Assen willen we tijdelijke huurwoningen bouwen op het bedrijventerrein Groene Dijk. Dit is nodig omdat er in Assen een groot tekort aan (huur)woningen is. Het plan is om op deze locatie ongeveer 160 flexwoningen te bouwen. Dit zijn kant- en klare woningen die grotendeels in de fabriek gemaakt worden en daardoor snel op locatie afgebouwd kunnen worden. De woningen zijn bedoeld voor iedereen die met spoed een woning nodig heeft. Denk hierbij aan starters op de woningmarkt, jongeren, mensen die door een noodsituatie hun woning uit moeten en mensen met een verblijfstatus. 

Plannen Groene Dijk
Het bedrijventerrein Groene Dijk is de eerste locatie waar we tijdelijke flexwoningen willen bouwen. Op de kavels zijn de aansluitingen voor elektriciteit, water en riolering al grotendeels aanwezig. Hierdoor is het mogelijk om op korte termijn tijdelijke woningen te bouwen. Daarnaast zijn belangrijke voorzieningen zoals winkels, scholen, openbaar vervoer en zorg op redelijk korte afstand bereikbaar.

Het plan is om op een deel van het bedrijventerrein ongeveer 160 flexwoningen te bouwen, voor maximaal 20 jaar. Daarna kunnen ze eventueel op een andere locatie geplaatst worden. We willen een tijdelijk woonbuurt ontwerpen die passend is in de huidige omgeving. Daarvoor is een mix van verschillende woningtypen belangrijk. Bijvoorbeeld appartementen en woningen van één tot maximaal drie woonlagen. Daarnaast kijken we hoe we de woonbuurt groen kunnen inrichten.

Planning
Er is nog geen definitief besluit genomen voor de tijdelijke woningbouwontwikkeling op de locatie Groene Dijk. De gemeenteraad van Assen en de Raad van Commissarissen van Actium zal hierover naar verwachting in het najaar 2023 een besluit nemen. Om zo snel mogelijk na het besluit te kunnen starten met de bouw van de woningen, gaan we nu al in gesprek met direct omwonenden en ondernemers die een bedrijf hebben op het terrein. Zij kunnen meedenken over de inrichting van het gebied en de leefbaarheid in de buurt. De verwachting is dat de eerste woningen in de eerste helft van 2024 gebouw kunnen worden.