Mijn Buurt Assen in 2022: 122 buurtinitiatieven

Assenaren hebben in 2022 maar liefst 122 voorstellen voor buurtinitiatieven ingediend. Dat is een stijging ten opzichte van de twee jaren daarvoor (2021: 50 en 2020: 69). De buurtinitiatieven richten zich op leefbaarheid, ontmoeting en bewegen. Voorbeelden van gehonoreerde initiatieven zijn de survivalbaan in Kloosterveen, de boomgaard in de wijk Peelo en de wandel- en fietsroute Oud Peelo.

Wat is MBA?
MBA is een samenwerkingsverband van woningcorporatie Actium, Vaart Welzijn en gemeente Assen. Samen met inwoners en netwerkpartners heeft Mijn Buurt Assen zich in 2022 ingezet voor sociale en veilige buurten. MBA zet in op het koppelen van fysieke projecten aan sociale activiteiten binnen buurten. De zichtbaarheid van Mijn Buurt Assen in de wijken en de samenwerking met de buurtbewoners draagt positief bij aan de leefbaarheid in de stad.

 

U kunt het jaarverslag hier bekijken!