Meerjarige prestatieafspraken ondertekend met gemeente Midden-Drenthe

 Meerjarige prestatieafspraken ondertekend: Gemeente Midden-Drenthe, Woonservice, Actium en huurdersorganisaties gaan voor voldoende betaalbare woningen voor jong en oud

In de ‘Meerjarige prestatieafspraken 2023-2027’ worden afspraken gemaakt over onder andere de betaalbaarheid, leefbaarheid, verduurzaming, wonen met zorg en nieuwbouw van sociale huurwoningen in de gemeente. De afspraken zijn een vervolg op de Woonvisie die in mei is vastgesteld door de gemeenteraad. Gemeente Midden-Drenthe,  woningcorporaties Woonservice en Actium en huurdersorganisaties Samen Sterk en MEVM hebben woensdag 28 juni de prestatieafspraken ondertekend. Dat deden ze in de prachtige locatie ’t Stroomdal in Beilen, een wooncomplex van Woonservice.  

 Dennis Bouwman, wethouder Wonen: “Er is veel vraag naar betaalbare woningen voor jong en oud. Dit zien we landelijk en Midden-Drenthe is daarin niet anders. Daarom is samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties erg belangrijk.  Ik ben dan ook tevreden dat we samen prestatieafspraken ondertekenen waarmee we onze opgave bekrachtigen.”

Extra aandacht voor levensloopbestendige woningen

Gemeente Midden-Drenthe en beide woningcorporaties zetten zich speciaal in voor het realiseren van levensloopbestendige woningen. Het blijkt dat hier een grote behoefte aan is. Levensloopbestendige woningen die duurzaam en betaalbaar zijn, dragen bij aan zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dat gebeurt door het aanpassen van bestaande woningen én door het bouwen van nieuwe, levensloopbestendige woningen op geschikte locaties, zoals het Havengebied en Jade B in Beilen.

 Verduurzamen en seniorenmakelaar

Bothilde Buma, directeur-bestuurder van Woonservice: “Naast het bouwen van nieuwe woningen, zetten we in op het verduurzamen van bestaande woningen. Zo zorgen we ervoor dat de energierekening van onze huurders omlaag gaat. Juist in deze tijd is het belangrijk om woonlasten zo laag mogelijk te houden.” Rein Swart, directeur-bestuurder van Actium: “De  inzet van een zogenoemde seniorenmakelaar is onderdeel van de afspraken. Een seniorenmakelaar is een medewerker die gesprekken voert met bewoners om te kijken wat nodig is om langer zelfstandig thuis te wonen of om te kunnen verhuizen naar een beter passende woning.”

 De stem van de huurder

Ook de huurdersorganisaties ondertekenen de prestatieafspraken. De huurdersvereniging Samen Sterk (Woonservice) en de huurdersorganisatie MEVM (Actium) waarderen de wijze van totstandkoming van de prestatieafspraken. Voorzitters Marcel Bomers (MEVM) en Peter Vereijken (Samen Sterk) geven aan dat er steeds beter wordt samengewerkt op het gebied van betaalbaar wonen in een fijne buurt. “Evengoed blijven we samen met de corporaties en de gemeente gedurende het jaar alert om signalen van onze huurders snel en efficiënt op te pakken.”