Inspirerende ontmoeting tussen huurders en Actium

‘Een thuis bieden voor onze huurders, nu en in de toekomst. Dat is waar we voor staan.’ Onder dat motto bezoekt de Raad van Commissarissen (RvC) van woningcorporatie Actium jaarlijks enkele wijken die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met nieuwbouw, sloop of groot onderhoud. Maandag 11 april bezocht de raad - in gezelschap van het bestuur van Actium - bewoners van het Haerenkwartier in Oosterwolde en de Molukse Wijk in Assen.

Directeur-bestuurder Monique Boeijen:
“In de gesprekken met onze huurders in het Haerenkwartier in Oosterwolde en de Molukse Wijk in Assen ging het over het samen werken aan vitale wijken. Het waren inspirerende ontmoetingen met de huurders over hoe zij de wijkontwikkeling en de rol van Actium hebben beleefd. Fijn om onze RvC dit te laten zien en ervaren.” 

Partners
Bij de twee wijkbezoeken waren ook partners van Actium aanwezig zoals afgevaardigden van de gemeente Ooststellingwerf, de gemeente Assen, het Leger de Heils en Vaart Welzijn/Tinten.
“Want samen met onze huurders en deze partners werken we aan wijkontwikkeling”, aldus Boeijen.

Haerenkwartier en Molukse wijk
Actium wil bijdragen aan een maatschappij waarin iedereen ertoe doet en kansen krijgt om zich verder te ontwikkelen. Waarin mensen met verschillende achtergronden en kwaliteiten duurzaam en met respect met elkaar samenleven. In een omgeving die uitnodigt tot verdere ontwikkeling en ontmoeting. Deze manier van werken is zichtbaar in het Haerenkwartier in Oosterwolde. In anderhalf jaar zijn alle woningen vernieuwd. Per woning was 8 weken nodigDe afgelopen jaren is er nauw overlegd met bewoners over hun wensen. Zij dachten actief mee over de plannen om het Haerenkwartier gereed te maken voor de toekomst. Samen met hen is gekozen voor sloop en nieuwbouw. De woningen zijn gasloos en energieneutraal. In de wijk De Lariks zijn verschillende wijkvernieuwingen doorgevoerd. Het gezelschap bezocht de Molukse buurt. Hier heeft Actium ruim honderdzeventig woningen onder handen genomen. De woningen zijn geverfd, voorzien van zonnepanelen en ook aan de binnenkant opgeknapt.  

De Raad van Commissarissen is de interne toezichthouder van Actium, Jacob Bruintjes is voorzitter. Meer informatie over de RvC is vindt u hier.

Een indruk van de werkzaamheden in het Haerenkwartier kunt u hier bekijken. 

Dank aan allen die bijgedragen hebben aan een dag vol mooie en inspirerende gesprekken!