Informatiebrief over je rechten en plichten

Afspraken wet goed verhuurderschap 

Alle huurders van Actium hebben een brief ontvangen over afspraken over het gebruik van de woning. Deze afspraken zijn niet nieuw, ze staan ook in de algemene huurvoorwaarden.  

Vanuit de nieuwe wet 'Goed verhuurderschap', zijn we verplicht deze afspraken ook nog een keer apart met de huurders te delen. Ze geven meer duidelijkheid over wat wel mag en wat niet. 

Misschien herken je sommige afspraken wel, of juist niet. We vinden het fijn dat iedereen weet wat de afspraken zijn, zo weten we allemaal waar we aan toe zijn. 

Een samenvatting van de afspraken: 

  • De huurwoning wordt alleen als woonruimte gebruikt. De huurwoning mag je niet gebruiken voor een bedrijf of andere zakelijke doeleinden.  
  • Actium mag jouw woning niet betreden zonder jouw toestemming. Maar wel als er bijvoorbeeld een noodsituatie is (denk aan een gaslek, brand, gesprongen waterleiding).  
  • Actium heeft verschillende soorten huurovereenkomsten. Het soort contract is belangrijk voor hoe lang je de woning kunt huren. In jouw huurovereenkomst staat wat voor soort overeenkomst het is. OpRijksoverheid.nllees je meer over jouw rechten.  
  • Actium mag jaarlijks de huur verhogen. De hoogte van jouw maximaal toegestane huurprijs kun je hier controleren. 
  • Meld gebreken zo snel mogelijk aan ons. Wij repareren of vervangen meestal iets wat stuk is. 
  • Heb je het gevoel dat Actium zich niet houdt aan de gemaakte afspraken? Kijk dan op onze website. Daar lees je ook wanneer een klacht voorgelegd kan worden aan de Huurcommissie of kantonrechter.  

 Hoe het precies zit én alle informatie vind je hier.