Huurders staan positief tegenover energiebesparing

Het thema duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor woningcorporatie Actium. Renske Kingma, studente van de Rijksuniversiteit Groningen, deed in opdracht van Actium onderzoek naar duurzaamheidsgedrag bij huurders. Het onderzoek is onderdeel van haar opleiding toegepaste sociale psychologie. Renske onderzocht dit voorjaar door middel van een vragenlijst hoe huurders van Actium denken over energiebesparing en hoe Actium huurders zou kunnen ondersteunen bij het besparen van energie. Van de 600 benaderde huurders hebben 170 huurders (individuele adressen) de vragenlijst ingevuld. Deze huurders wonen in verschillende wijken in Assen.

Lagere energierekening 

In de enquête stelde Renske vragen aan huurders van Actium over hoe zij denken over energiebesparing. Energiebesparing is immers iets wat goed is voor de planeet én het zorgt voor een lagere energierekening. Met de stijgende energieprijzen is dit thema erg actueel. “Ik heb huurders bijvoorbeeld vragen gesteld naar hun mening over het laag zetten van de verwarming en het gebruik van weinig warm water.”

In zijn algemeenheid valt het op dat veel huurders met energiebesparing bezig zijn, en actief zijn of haar gedrag hierop aanpast. Wel vinden sommige huurders het lastig om de verwarming voor een langere periode lager te zetten of weinig warm water te gebruiken. Twee aanbevelingen van Renske aan Actium zijn gericht op communicatie: “Het geven van meer praktische informatie aan mensen die wel willen, maar bijvoorbeeld niet weten hoe ze kunnen besparen, kan helpen. Ook het geven van positieve feedback aan huurders, die al bewust besparen, werkt bevorderend. Want dat stimuleert om door te gaan met energiebesparing.”

Huurders actief met energie besparen

Marcel van Halteren, manager Klant en Strategie: “Het is mooi om te merken dat veel huurders die de vragenlijst hebben ingevuld al zo actief met energiebesparing bezig zijn. De enquêteresultaten bieden dan ook een mooie aanvulling op onze aanpak op het gebied van duurzaamheid. Met de verschillende tips die Renske ons gaf, gaan we aan de slag.”