Huuraanpassing 2023

Actium past elk jaar op 1 juli de huur aan. Alle huurders krijgen tussen 20 april en ongeveer 10 mei mei 2023 een brief met de nieuwe huurprijs. De overheid bepaalt elk jaar hoe groot de huurverhoging maximaal mag zijn. Actium kiest voor een lagere verhoging dan de overheid voorschrijft. Daarnaast blijven de huren van woningen met een E-, F- of G-energielabel gelijk. En we verlagen de huren voor mensen met een laag inkomen en een kale huurprijs die hoger is dan € 575,03 per maand. Met onze huurdersorganisatie MEVM maakten we afspraken over de jaarlijkse huuraanpassing.Werken aan een goed, duurzaam en betaalbaar huis
Een thuis voor onze huurders, nu en in de toekomst, dat blijft ons uitgangspunt. Daar hoort een goed, duurzaam en betaalbaar huis bij. Hier werken we dagelijks aan en daar is geld voor nodig. Er is veel vraag naar betaalbare woningen. Wij gebruiken de huurverhoging onder andere om bestaande woningen beter te isoleren, zodat de kosten voor energieverbruik dalen. Want met een energiezuiniger huis gaat de energierekening omlaag. Ook geven we geld uit aan het bouwen van nieuwe, duurzame woningen.

Huurverhoging of eenmalige huurverlaging 
Onze huurders met een inkomen tot en met €48.836,- (eenpersoonshuishoudens) en tot en met €56.513,- (meerpersoonshuishoudens) krijgen een huurverhoging van maximaal 2,9%. Voor huurders met een laag inkomen en een kale huurprijs die hoger is dan € 575,03 per maand, geldt in 2023 een eenmalige huurverlaging. Huurders die in aanmerking komen voor huurverlaging krijgen begin mei 2023 bericht. Bericht over de huurverhoging komt vóór 1 mei.

Huurbevriezing voor woningen met energielabel E, F of G.
Voor huurders in woningen met een laag energielabel blijft de kale huur gelijk. Voor deze huurders zijn de kosten voor energie extra hard gestegen. Met deze huurbevriezing komen wij deze huurders tegemoet. De komende jaren blijven wij investeren in de verduurzaming van onze woningen.

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Huurders met een inkomen boven de €48.836,- (eenpersoonshuishoudens) en €56.513,- (meerpersoonshuishoudens), krijgen een hogere huurverhoging. Dit noemen we de inkomensafhankelijke huurverhoging. Actium kiest voor een halvering van de verhoging die de overheid bepaalde. Afhankelijk van het inkomen is er een verhoging van maximaal €50 ,-. 

Servicekosten kunnen fors stijgen door hogere energiekosten
Naast de kale huur betalen huurders iedere maand voor servicekosten. Deze prijzen stellen we elk jaar vast op basis van de kosten en opbrengsten in het voorafgaande jaar.  De vergoeding aan het glasfonds en het rioolontstoppingsfonds verandert niet. De overige kosten kunnen wel hoger worden. Dit komt door de grote stijging van de energieprijzen (in 2022 waren kosten per kilowattuur elektra €0,21 en vanaf 1 januari 2023 zijn de kosten per kilowattuur elektra €0,56). Voor huurders die bijvoorbeeld betalen voor gebruik van algemene ruimtes kan het zijn dat de servicekosten fors stijgen.

Jaarlijkse huurverhoging

Hieronder staan de veelgestelde vragen over de jaarlijkse huurverhoging. Niet gevonden wat je zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsbovenin, of stel je vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Jaarlijkse huurverhoging

Waarom gaat mijn huurbedrag jaarlijks omhoog?

Algemeen

De jaarlijkse huurverhoging is wettelijk bepaald. Dankzij deze verhoging, die is gebaseerd op inflatie, blijft het voor ons mogelijk om onderhoud uit te voeren aan de woning. Ook vinden wij het belangrijk om te investeren in de kwaliteit van de woningen, in duurzame oplossingen en in leefbaarheid. Daarvan profiteren niet alleen de huidige, maar ook toekomstige huurders.

Hoe wordt de jaarlijkse huurverhoging bepaald?

Algemeen

De overheid stelt elk jaar de regels voor de huuraanpassing vast: 

 • Zo wordt er o.a. bepaald met welk percentage de huur maximaal mag stijgen;
 • De huurprijs van de woning mag nooit hoger worden dan de huurprijs die wettelijk is vastgesteld voor de woning;
 • Deze wettelijke huurprijs wordt bepaald door een puntensysteem (woningwaardering);
 • Van de belastingdienst krijgen wij een indicatie van het verzamelinkomen van het huishouden. Dit kan invloed hebben op het percentage van de huuraanpassing.

Elk jaar vóór 1 mei sturen wij onze huurders een brief met daarin informatie over de jaarlijkse huuraanpassing per 1 juli. In deze brief staat:

 • De huidige huurprijs van de woning;  
 • De huurprijs die vanaf 1 juli geldt;
 • Het percentage en het bedrag waarmee de kale huur wijzigt;  
 • De aanpassing van de servicekosten (indien van toepassing);
 • Hoe je bezwaar kan maken tegen de voorgestelde huuraanpassing van de kale huurprijs;
 • Het puntenoverzicht van de woning voegen we aan de brief toe;
 • Als de inkomensafhankelijke huuraanpassing van toepassing is, sluit Actium ook een verklaring van de Belastingdienst bij. 

Kan de huur ook hetzelfde blijven als vorig jaar?

Algemeen

Dit kan. Bij een geplande renovatie of sloop van de woning is er soms geen huurverhoging. Ook als je een wisselwoning of een woning met een bruikleenovereenkomst huurt, krijg je geen huurverhoging. Wel kunnen de eventuele servicekosten wijzigen.

Hoe check ik of mijn huurverhoging terecht is?

Algemeen

Controleer de huurverhoging via check je huurverhoging

Hoe maak ik bezwaar tegen de jaarlijkse huurverhoging?

Algemeen

 1. We adviseren je eerst onderstaande voorwaarden door te nemen of contact met ons op te nemen of het mogelijk is om een bezwaar in te dienen;
 2. Je kunt bezwaar indienen door een bezwaarschrift te downloaden op de website van de . Of neem contact op met de Huurcommissie via 0800 488 72 43. Het bezwaarschrift moet vóór 1 juli bij ons binnen zijn.
 3. Als wij het bezwaar toewijzen, passen we de huurverhoging aan en krijg je daarvan een bevestiging. Wijzen wij het bezwaar af, dan kun je ervoor kiezen het bezwaar in te trekken of verder te gaan met de procedure.
 4. Ga je verder met de procedure? Dan vraagt Actium een uitspraak van de Huurcommissie. Wij sturen het huurverhogingsvoorstel met je bezwaarschrift en de benodigde stukken naar de Huurcommissie. De Huurcommissie doet dan een uitspraak.  
 5. Is de Huurcommissie het met je eens? Dan is Actium verplicht om het huurverhogingsvoorstel aan te passen. 

Voorwaarden
Wij controleren of je bezwaar voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Bezwaar maken tegen de huuraanpassing heeft alleen zin als:

 • Er fouten in het voorstel tot huuraanpassing staan;
 • Het voorstel tot huurverhoging te laat is (uiterlijk twee maanden voor de ingangsdatum van de aanpassing);
 • Je huurprijs door de huurverhoging boven de wettelijke maximale huurprijsgrens komt te liggen;
 • De huurverhoging hoger is dan wettelijk toegestaan
 • Er een procedure huurverlaging loopt over onderhoudsgebreken bij de Huurcommissie of de Huurcommissie hierover al een uitspraak heeft gedaan en het probleem nog niet door Actium is verholpen. 

Let op: je kunt geen bezwaar maken tegen huuraanpassing als je vindt dat er sprake is van ernstige onderhoudsgebreken. Hiervoor kun je het hele jaar gebruikmaken van de procedure 'tijdelijke huurverlaging vanwege ernstige onderhoudsgebreken' van de Huurcommissie.  

Mijn huur is door de huurverhoging boven de huurtoeslaggrens gestegen. Heb ik nog recht op huurtoeslag?

Algemeen

Komt je huur door een huurverhoging boven de maximale huurgrens? En kreeg je in de maand ervoor huurtoeslag voor die woning? Dan houdt je recht op huurtoeslag. De Belastingdienst noemt dat 'verworven recht'. Je moet dan wel voldoen aan alle andere voorwaarden voor huurtoeslag.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf mijn huurtoeslag wijzigen bij de Belastingdienst?

Algemeen

De jaarlijkse huurverhoging van 1 juli geven wij door aan de Belastingdienst. Je ziet de nieuwe huur dan in 'Mijn toeslagen' op de site van de Belastingdienst. De Belastingdienst past de toeslag nog niet direct aan. Je maandelijkse voorschot blijft dus hetzelfde.

De Belastingdienst verwerkt de jaarlijkse huurverhoging pas bij de definitieve berekening. Die krijg je na afloop van het jaar. Als je te weinig toeslag hebt gekregen, betaalt de Belastingdienst die alsnog uit.

Hebben wij de jaarlijkse huurverhoging niet doorgegeven aan de Belastingdienst? Dan moet je dit alsnog zelf doen. Je toeslag wordt dan direct door de Belastingdienst aangepast. In 'Mijn toeslagen' op de site van de Belastingdienst kan je zien of wij de verhoging hebben doorgegeven.

Moet ik na de jaarlijkse huurverhoging zelf de hoogte van mijn huurbetaling aanpassen?

Algemeen

Als je de huur betaalt via automatische incasso, of als je een Mijn Actium account heeft en je betaalt via iDEAL, dan hoef je het huurbedrag zelf niet aan te passen.

Laat je de huur periodiek afschrijven door de bank? Dan moet je de wijziging wel zelf doorgeven aan je eigen bank.

Mijn woning wordt gesloopt. Waarom gaat mijn huur dan nog omhoog?

Algemeen

Zolang het sociaal plan nog niet is ingegaan, kan de huur nog stijgen. Pas als wij een definitieve sloopdatum hebben vastgesteld, vindt er geen huurverhoging meer plaats. De servicekosten kunnen dan nog wél worden verhoogd.

Zie voor meer informatie over het sociaal plan: Werken aan een mooie buurt - Uw rechten en plichten bij sloop.

Ik heb een vraag over de jaarlijkse huurverhoging van 2023

Algemeen

Huurverhoging
Het huurverhogingspercentage van Actium in 2023 is 2,9%. De huur wordt aangepast per 1 juli 2023. Hierbij gelden de volgende uitzonderingen:

 • De huurverhoging gaat niet over de streefhuur heen (de huurprijs die wij passend vinden bij de kwaliteit van de woning);
 • Woningen met Energielabels E, F en G krijgen geen huurverhoging;
 • Bij een inkomensafhankelijke huurverhoging wordt onderscheid gemaakt tussen een midden inkomen en een hoog inkomen. Van de Belastingdienst hebben wij een indicatie gekregen van een Laag, Midden of Hoog inkomen op basis van het inkomen in 2021. Bij een midden inkomen geldt een verhoging van maximaal €25,- en bij een hoog inkomen een verhoging van maximaal €50,-.

Verplichte huurverlaging
Van de Belastingdienst hebben wij een indicatie gekregen van een Laag, Midden of Hoog inkomen op basis van het inkomen in 2021. Actium verlaagt de huur van huurders met een laag inkomen en een kale huurprijs die hoger is dan € 575,03 per maand. Let op: je dient zelf de belastingdienst te informeren over de nieuwe huur. Actium doet dit ook, maar deze gegevens worden pas in februari 2024 verwerkt.

Heb je een laag inkomen en een kale huurprijs onder de €575,03 per maand? Zoals bijvoorbeeld een kale huurprijs van €570,- per maand? Dan wordt de huur maximaal verhoogt tot €575,03 per maand. De huurverhoging van 2,9% wordt in dit geval dus niet toegepast.

Had je in 2021 nog geen laag inkomen, maar nu wel? Dan heb je misschien recht op huurverlaging. Via het Stroomschema eenmalige huurverlaging 2023 kun je controleren of je recht hebt op een huurverlaging tot € 575,03.

Verhoging servicekosten

 • De vergoeding van het glasfonds en het rioolontstoppingsfonds blijven gelijk;
 • De overige servicekosten kunnen wel hoger worden i.v.m. de fors gestegen energieprijzen. Bijvoorbeeld als je in de servicekosten betaalt voor energiekosten in algemene ruimtes;
 • In je huurspecificatie kun je zien of dit voor jou geldt.

Bezwaar maken
Ben je het niet eens met de huuraanpassing? Dan kun je tot 1 juli 2023 bij ons bezwaar maken. Op de website van
de Huurcommissie staat een formulier dat je kunt invullen. Stuur het ingevulde formulier toe via huurprijs@actiumwonen.nl. Let op: het heeft geen zin om bezwaar te maken als je vindt dat de woning niet goed
wordt onderhouden. Op de website van de huurcommissie staat duidelijk uitgelegd wanneer het zin heeft om bezwaar te
maken en wanneer niet.