Enthousiasme over experiment met student tussen senioren

Student Rosalie Boter (24) woonde het afgelopen studiejaar in overleg met woningcorporatie Actium tussen de 60-plussers in de Fabriciusflat in Assen. Als experiment, om te onderzoeken wat voor effect het heeft als verschillende generaties in een seniorenflat wonen. Rosalie studeert toegepaste gerontologie aan Windesheim in Zwolle en ging met vragen van Actium aan de slag voor haar afstudeeronderzoek.

‘Mensen van verschillende leeftijden die bij elkaar wonen noemen we intergenerationeel wonen’, vertelt Marcel van Halteren, manager Klant & Strategie bij Actium. ‘Onze ervaring is dat er weinig contact is tussen de bewoners in deze flat. Wij willen graag weten of een jongere medebewoner bij kan dragen aan meer verbinding tussen de bewoners. We vroegen Rosalie daarom om in de flat te gaan wonen en in overleg met de andere bewoners initiatieven op te starten.’


Wat voegt een jongere flatgenoot toe?
Veel ouderen verhuizen naar een seniorencomplex in de hoop op een socialer leven, blijkt uit onderzoek. Maar in de praktijk valt dit nog wel tegen. Contact leggen met buren en deze contacten onderhouden blijkt lastig. Kan een jongere hier iets in betekenen en zo ja wat? Wat levert het op als een jongere tussen ouderen in een seniorenflat woont? Ontstaat er meer verbinding, doordat een jongere andere initiatieven neemt? Dit zijn vragen waar Actium graag een antwoord op wil.

Opstarten bewonerscommissie
In september 2021 verhuisde Rosalie naar de Fabriciusflat. Zij maakte kennis met alle 30 bewoners en heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt waarom ze hier woonde. ‘De meeste buren vonden het een mooi idee dat ik bij hen kwam wonen en bijna overal was ik welkom voor een kop koffie’, vertelt Rosalie. ‘Na een paar weken kreeg ik de eerste vragen voor hulp. Samen met de bewoners startte ik een bewonerscommissie op. Daar hadden ze wel eens van gehoord, maar het was nooit echt van de grond gekomen.

Rosalie: 'Het geeft veel voldoening om zoveel te kunnen betekenen voor de bewoners. Het gaat van een kop koffie drinken, hulp bij het opstellen van een brief, een wandeling maken of een boodschap doen.'

De bal ligt nu bij Actium
In haar afstudeerscriptie geeft Rosalie Actium een aantal adviezen. Bijvoorbeeld het advies om een student in de flat te laten wonen, of een ‘flatcoach’ in te zetten om te zorgen voor meer sociale cohesie. Deze student of ‘flatcoach’ kan onder andere helpen bij het opzetten en waar nodig het begeleiden van een bewonerscommissie. Een andere uitkomst van haar onderzoek is dat bewoners behoefte hebben aan een ontmoetingsplek. Dit advies is direct opgepakt. De hal is aangekleed met een zitje en kreeg een verfbeurt. Binnenkort nemen de bewoners de ontmoetingsplek feestelijk in gebruik.  ‘De bal ligt nu bij ons’, zegt Marcel van Halteren. ‘We gaan kijken of het haalbaar is om de adviezen van Rosalie te realiseren en op welke manier dan. Signaleert een ‘flatcoach’ of student bijvoorbeeld situaties zoals eenzaamheid, vervuiling of verwardheid, dan zijn wij aan zet. We kunnen mee kijken wat er aan de hand is en wat een huurder van ons of een andere organisatie nodig heeft.’

 

Foto: Rosalie met een aantal bewoners. Op de kleine foto is te zien hoe de hal er voor de opknapbeurt er uit zag. Op de grond ligt nog papier om de nieuwe vloer te beschermen tijdens de werkzaamheden.