Actium zet volop in op Meer Anders Duurzaam

Met bewoners, gemeenten en andere partijen werken we samen aan initiatieven die ‘huis, buurt, wijk en samenleving’ mooier maken. Dat doen we met oog voor ieder mens op een vernieuwende en duurzame manier. Zo houden we ook in de toekomst genoeg passende en betaalbare huizen in een fijne leefomgeving. 

Oplossingsrichtingen

Een van die initiatieven is het traject Meer Anders Duurzaam (MAD). In dit traject bedenken we oplossingsrichtingen hoe we beter kunnen inspelen op de snel veranderende wereld om ons heen. Het is een van de antwoorden op de enorme uitdagingen waar woningcorporaties voor staan; meer, anders en duurzaam bouwen en  onderhouden. Collega’s vanuit alle afdelingen van Actium werken - samen met samenwerkingspartners - aan onderzoeksopdrachten om Meer Anders Duurzaam concreet te maken. Bijvoorbeeld op het gebied van leren & innoveren, data & informatie, proces, ontwerp & realisatie en partnership & inkoop. De eerste adviezen en inzichten zijn in de zomer van 2022 met elkaar gedeeld en worden nu en in 2023 verder uitgewerkt. De bedoeling is dat de opgedane inzichten en kennis een plek krijgen in onze bedrijfsvoering en manier van werken.

Prijsstijging van gas 

De vraag ‘wat betekent anders en duurzamer bouwen voor onze huurders, onze eigen werkprocessen en samenwerking met anderen?’ biedt veel oplossingsrichtingen. Sommige oplossingen kunnen we nu al toepassen in de praktijk, en andere oplossingen nodigen uit tot verdere verkenning. Het is een interessante en soms lastige zoektocht waarbij samenwerking met onze partners belangrijk is. Neem bijvoorbeeld de enorme prijsstijging van gas die impact heeft op alle Nederlanders, dus ook onze huurders en onze toeleveranciers voor nieuwbouw en onderhoud.

Nationale Woon- en Bouwagenda

De aanpak om meer anders en duurzaam te bouwen en te werken, herkennen we ook in de Nationale Woon- en Bouwagenda die begin 2022 is opgesteld. Vanuit deze agenda werkt het Rijk samen met woningcorporaties, medeoverheden en marktpartijen aan voldoende beschikbare en betaalbare huizen. Als woningcorporatie zijn we er trots op dat onze vernieuwende manier van werken én samenwerken aansluit op de landelijke aanpak. Dat alles in het belang van onze huurders en woningzoekenden.