Actium zet dalende trend huisuitzettingen door

Woningcorporatie Actium wil voorkomen dat huurders gedwongen hun woning moeten verlaten door een huurachterstand. Waar in 2014 nog 48 huisuitzettingen plaatsvonden, waren dat er in 2020 slechts vier. Een forse daling, maar Actium legt de lat hoger en wil voorkomen dat huurders überhaupt in de financiële problemen komen.Dat de corporatie op de goede weg is, blijkt ook uit het aantal situaties waarbij er een deurwaarder aan te pas moest komen. Dit cijfer werd teruggebracht van 225 naar 190. Landelijk is Actium één van de corporaties met het laagste huurachterstandscijfer. Jos Kruit (teammanager Wijken Actium): “Natuurlijk zijn dit mooie resultaten, uiteindelijk zijn wij er om mensen te huisvesten, niet om ze uit huis te zetten.”

Betalingsproblemen voorkomen

De schuldenproblematiek in Nederland is groot. Bijna een derde (32,1%) van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden. Bij bijna één op de vijf huishoudens (18%) is de problematiek zo ernstig dat de schulden risicovol of problematisch zijn. “Dan hebben we het over ongeveer 1,5 miljoen huishoudens. En daar hebben wij als verhuurder deels invloed op. Daarom hebben wij ons debiteurenwerkwijze opnieuw ingericht. Met de juiste hoeveelheid aandacht voor en contact met huurders kunnen we problemen voorkomen en in een vroeg stadium samen een oplossing vinden. Hierbij kun je denken aan het treffen van een betalingsregeling, maar ook het bieden van andere hulp in samenwerking met gemeenten en welzijnsorganisaties”, aldus Jos Kruit.

Om betaalproblemen zoveel mogelijk te voorkomen, zijn de jaarlijkse huurverhogingen beperkt waardoor huurprijzen relatief laag blijven. Daarnaast profiteren huurders van lagere energielasten door de energiebesparende maatregelen die Actium uitvoert. Ook trekt de corporatie samen op met organisaties die budgetcursussen aanbieden en kunnen huurders gebruikmaken van de Voorzieningenwijzer. Jos Kruit: “Natuurlijk blijft ons streven om helemaal niemand meer uit zijn huis te zetten. Dat lost uiteindelijk ook niets op. Achter elke schuld ligt een ander probleem. Als we dit vroegtijdig signaleren en erover in gesprek gaan, is de kans op huisuitzettingen vele malen kleiner. Daarnaast blijven we ook aandacht houden voor huurders die bijvoorbeeld bij een deurwaarder hebben gezeten of uit de schuldsanering komen. Zodat we ervoor zorgen dat de situatie goed is en blijft. In het klanttevredenheidsonderzoek krijgen we van huurders terug dat ze blij zijn met onze nieuwe manier van benaderen. Het onderwerp blijft altijd een beetje beladen, maar door samen naar een oplossing te kijken die voor iedereen werkt, bereiken we uiteindelijk meer.”