Actium gaat locatie voormalig politiebureau Meppel herontwikkelen voor sociale huurwoningen

Sinds vandaag is woningcorporatie Actium eigenaar van het voormalige politiebureau aan de Eendrachtstraat 28 in Meppel, dichtbij het centrum. Actium gaat het perceel van 3.369 m2 herontwikkelen voor woningbouw. Meppel heeft een groeiopgave en Actium wil hieraan een bijdrage leveren. Rob Hoogeveen, manager Vastgoed: “Bij de herontwikkeling richten we ons op het bouwen van levensloopbestendige appartementen voor bijvoorbeeld ouderen. Ook appartementen voor starters op de woningmarkt zijn een mogelijkheid. Met de aankoop van het perceel creëren we een mooie kans om woningen toe te voegen die betaalbaar zijn en die aansluiten op de behoefte in Meppel.”

Belangrijke bijdrage sociale huurwoningen Meppel

Hoewel voor de locatie een nieuw bestemmingsplan nodig is, hoort een grootschalige herontwikkeling met woningbouw tot de mogelijkheden. Robin van Ulzen, wethouder wonen van Meppel: “We zien graag als gemeente dat er op deze locatie woningen in de sociale huur worden ontwikkeld. Ik ben dan ook blij dat Actium het voormalige politiebureau heeft gekocht. Actium is een gewaardeerde partner van ons op het gebied van sociale huurwoningen. Met de toevoeging van appartementen op deze locatie levert Actium een belangrijke bijdrage aan onze volkshuisvestelijke doelstellingen.”

Circulair slopen

Nu de koop definitief is, richt Actium zich op het uitwerken van de verschillende scenario’s. Een eerste verkenning leert dat het aantal appartementen kan uitkomen tussen de 54 en 65. Een perceel herontwikkelen is een zorgvuldig proces tussen Actium, gemeente Meppel en de omwonenden. De verwachting is dat Actium in eerste kwartaal van 2023 een eerste schets kan aanbieden aan gemeente Meppel. Intussen maakt Actium plannen om het pand circulair te slopen, zodat materialen hergebruikt kunnen worden. Dat past bij haar opgave op het gebied van duurzaamheid en het sluit ook aan bij de circulariteitambities van de gemeente. In de communicatie met omwonenden over zowel sloop als nieuwbouw werken Actium en de gemeente Meppel samen.

Actium heeft met Ad Hoc Beheer afgesproken dat zij het pand het komende jaar blijft beheren.