Nieuwsoverzicht

Containerwoningen aan de Havenkade binnenkort bewoond

“Het is heel bijzonder dat we met elkaar – gemeente Assen, Leger des Heils, WerkPro en Actium - dit project gerealiseerd hebben. We zijn er trots op om woonruimtes aan te kunnen bieden aan mensen die het lastig vinden om in een gewone woonwijk te won...
20221028 Foto's Containerwoningen Havenkade

Samen met bewoners aan de slag met wijkvernieuwing in de Schildersbuurt

Samen met bewoners maakt Mijn Buurt Assen plannen voor de toekomst van de Schildersbuurt. Het besluit van Actium om de woningen te slopen en te vervangen door nieuwbouw is definitief. De verwachting is, dat er aan het eind van het jaar een plan klaar is hoe de wijk eruit komt te zien. De sloop start waarschijnlijk pas in de tweede helft van 2023. 

Schildersbuurt Yolanda Visser 2

De energietoeslag van 1.300 euro: heb jij er recht op?

Iedereen moet meer betalen voor gas en elektriciteit. Hierdoor hebben mensen moeite om hun energierekening te betalen. De overheid wil deze mensen graag helpen. Daarom krijgt iedereen die er recht op heeft een eenmalige energietoeslag. De energietoes...
Energietoeslag Post FB+IN Juli

Huurders staan positief tegenover energiebesparing

Het thema duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor woningcorporatie Actium. Renske Kingma, studente van de Rijksuniversiteit Groningen, deed in opdracht van Actium onderzoek naar duurzaamheidsgedrag bij huurders. Het onderzoek is onderdeel van h...
Narrowcasting Of Pimsite Nwsitems (1)

Woonzorgcentrum Dunninghe klaar voor de toekomst

In de Wijk neemt de zorgvraag toe. Er zijn steeds meer ouderen met een complexere zorgvraag. Om ervoor te zorgen dat woonzorgcentrum Dunninghe toekomstbestendig wordt, zijn aanpassingen noodzakelijk. Noorderboog en Actium hebben samen gekeken wat nodig is. Het uitgangspunt is dat woonzorgcentrum Dunninghe met haar voorzieningen in de Wijk blijft. Actium diende bij gemeente De Wolden een omgevingsvergunning in voor de nieuwbouw van 14 aanleunwoningen bij het woonzorgcentrum.

Impressie nieuwbouw 2022 woonzorgcentrum Dunninghe De Wijk

(Be-)spaartips Top 5

Afgelopen weken vroegen we jullie je (be)spaartips met ons te delen. Alle ingezonden tips waren goed! We hebben een top 5 gemaakt die we graag met jullie delen. De inzenders hebben in inmiddels een cadeaubon ontvangen.

Bespaartipstop 5 Tips

De bibliotheek helpt!

Niet iedereen vindt online even makkelijk de weg. Maar de bibliotheek helpt. Gratis! Ook als je geen lid bent. Binnenlopen kan bij iedere bibliotheek. 

'We kunnen je bijvoorbeeld inschrijven op Thuiskompas en laten zien hoe die website werkt. Hoe je het huizenaanbod kunt bekijken en hoe je op een huis kunt reageren. Je hebt er een mailadres voor nodig, en als je dat nog niet hebt, dan maken we er samen een aan.'

de bieb helpt_thuiskompas