Nieuwsoverzicht

Huuraanpassing 2023

Actium past elk jaar op 1 juli de huur aan. Alle huurders krijgen rond 1 mei 2023 een brief met de nieuwe huurprijs. De overheid bepaalt elk jaar hoe groot de huurverhoging maximaal mag zijn. Actium kiest voor een lagere verhoging dan de overheid voorschrijft. Daarnaast blijven de huren van woningen met een E-, F- of G-energielabel gelijk. En we verlagen de huren voor mensen met een laag inkomen en een kale huurprijs die hoger is dan € 575,03 per maand. Met onze huurdersorganisatie MEVM maakten we afspraken over de jaarlijkse huuraanpassing.

Jaarplan 2023

In 2023 zet Actium extra in op het verduurzamen van de woningen.  Dit doen we bijvoorbeeld door een deel van de bestaande woningen te renoveren. Bij nieuwbouwprojecten hergebruiken we waar mogelijk materialen bij de bouw van de woningen en de inricht...

Bouw gestart van 16 gezinswoningen in Norg

In de groene wijk Oosterveld aan de rand van Norg is gestart met de bouw van zestien gezinswoningen. Dinsdag 7 maart werd het bouwbord onthuld. De nieuwbouw van de zestien energiezuinige gezinswoningen vindt plaats op twee locaties in de wijk Oosterv...

Tijdelijk Noodfonds Energie

Er is door de Overheid een tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Dit noodfonds zorgt ervoor dat je niet een te grote schuld opbouwt als je je rekeningen niet meer kunt betalen. Als je in aanmerking komt voor het Noodfonds Energie dan betalen zij en ...
Noodfonds Energie

Bijeenkomst voor omwonenden terrein Maranathakerk

Op 25 januari was er een bewonersbijeenkomst voor omwonenden van het terrein waar de Maranathakerk stond. De afgelopen anderhalf jaar zijn deze omwonenden meermalen geïnformeerd over de invulling van dit terrein. Er worden op deze locatie 43 appartem...
2022 Afbeeldingen Fb (1)

Drentse woningzoekenden tevreden over Thuiskompas

In maart 2020 is Thuiskompas gelanceerd. Eén website waarop alle Drentse woningcorporaties hun beschikbare huurhuizen aanbieden. Twee jaar later hebben de deelnemende corporaties voor de tweede keer onderzocht hoe Thuiskompas wordt gewaardeerd. Wat blijkt: de bekendheid van Thuiskompas is gegroeid en de gebruikers geven de site een 7,5!

Beeld Persbericht Thuiskompas

Actium mag weer woningen bouwen in gemeente Ooststellingwerf

 Woningcorporatie Actium mag na ruim zes jaar weer woningen bouwen in de gemeente Ooststellingwerf, Friesland. Sinds 2016 gold voor Actium door landelijke wet- regelgeving een verbod op uitbreiding. Hierdoor kon de corporatie alleen de bestaande woningvoorraad ‘beheren en vervangen’. Actium heeft samen met haar partners en belanghebbenden een aanvraag voor ontheffing ingediend bij de Autoriteit Woningcorporaties. Op 12 december 2022 ontving Actium het definitieve besluit dat positief uitpakt.

Pexels Anamul Rezwan 1078884

Herstructurering woonwagenlocatie Smetanalaan

Herstructurering woonwagenlocatie Smetanalaan Op de woonwagenlocatie aan de Smetanalaan in Assen staan nu drie woonwagens. Na een traject van voorbereiding is er een plan gemaakt om de locatie opnieuw en volledig duurzaam in te richten. De bewoners z...
Narrowcasting Of Pimsite Nwsitems (2)