Nieuwsoverzicht

Nieuwe directeur-bestuurder Actium start in november

De raad van commissarissen van woningcorporatie Actium heeft Melanie Maatman benoemd tot nieuwe directeur-bestuurder. Met ingang van 1 november 2023 volgt mevrouw Maatman interim directeur-bestuurder Rein Swart op. 

Nieuwe Db Start In November (1)

Eén op drie huurders in Drenthe mogelijk in geldproblemen

Uit het Drentse woonlastenonderzoek komt naar voren dat de totale woonlasten van huurders met gemiddeld 100 euro per maand stijgen. Dit komt door de stijgende energielasten, hoge inflatie en lage inkomens. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat de maatregelen van woningcorporaties effect hadden. Corporaties verduurzamen woningen, zetten energiecoaches in en voeren een gematigd huurbeleid.

65085B3ec992b (1)

Plannen voor tijdelijke woningbouw op bedrijventerrein Groene Dijk

Samen met de gemeente Assen willen we tijdelijke huurwoningen bouwen op het bedrijventerrein Groene Dijk. Dit is nodig omdat er in Assen een groot tekort aan (huur)woningen is. Het plan is om op deze locatie ongeveer 160 flexwoningen te bouwen. Dit zijn kant- en klare woningen die grotendeels in de fabriek gemaakt worden en daardoor snel op locatie afgebouwd kunnen worden. De woningen zijn bedoeld voor iedereen die met spoed een woning nodig heeft. Denk hierbij aan starters op de woningmarkt, jongeren, mensen die door een noodsituatie hun woning uit moeten en mensen met een verblijfstatus. 

20230829 Sketchup Flexwonenverkenning Groenedijk Lc IMPRESSIESCHETS DEF 16X9verhoudinguitsnede

Fixteam Drenthe komt naar Bovensmilde, Hoogersmilde en Smilde

Het Drentse Fixteam komt in september naar Bovensmilde, Hoogersmilde en Smilde. Tussen 11 en 22 september rijdt een mobiel team van klussers de wijken in om zoveel mogelijk woningen te voorzien van gratis kleine energiebesparende maatregelen. Ze ins...
Energie

UITNODIGING AAN ONZE HUURDERS OVER SAMENWERKEN

Actium heeft de leden van haar klantenpanel gevraagd om met ons in gesprek te gaan over samenwerken. Ook de huurdersorganisatie MEVM benadert haar leden met deze vraag. Een groot aantal huurders is lid van MEVM.  Daarnaast staat op Facebook een oproe...
Samenwerken Met Bewoners

Aangepaste openingstijden in de vakantieperiode

Tijdens de vakantieperiode passen we onze openingstijden aan. In de periode van maandag 24 juli tot en met vrijdag 1 september is ons kantoor geopend van 8.30 - 12.30 uur. Elke dag zijn we telefonisch bereikbaar van 8.30-16.30.  Wil je langskomen tus...
Openingstijden Zomer (2)

Woningen voor mensen die met spoed een andere woning zoeken

In de Boshof aan de Beilerstraat in Assen zijn woningen beschikbaar als tijdelijk onderkomen (maximaal anderhalf jaar). Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die, om wat voor reden dan ook, snel andere  woonruimte nodig hebben. En niet in aanmerking komen voor urgentie. Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal eisen voldoen. 

2022 Afbeelding Nieuwsbericht Spoedzoekers

Onderzoek naar vleermuizen

We doen onderzoek naar vleermuizen in ons hele werkgebied .  Dit doen we tot 15 juli en van 15 au gustus tot 1 oktober. Actium heeft Ecogroen bv en AKTB opdracht gegeven onderzoek te doen naar beschermde diersoorten. Het gaat met name om vleermuizen...