Nieuwsoverzicht

Woonzorgcentrum Dunninghe klaar voor de toekomst

In de Wijk neemt de zorgvraag toe. Er zijn steeds meer ouderen met een complexere zorgvraag. Om ervoor te zorgen dat woonzorgcentrum Dunninghe toekomstbestendig wordt, zijn aanpassingen noodzakelijk. Noorderboog en Actium hebben samen gekeken wat nodig is. Het uitgangspunt is dat woonzorgcentrum Dunninghe met haar voorzieningen in de Wijk blijft. Actium diende bij gemeente De Wolden een omgevingsvergunning in voor de nieuwbouw van 14 aanleunwoningen bij het woonzorgcentrum.

Jaarverslag 2021

Ons jaarverslag over 2021 is beschikbaar! In het kleurrijke en informatieve jaarverslag is te lezen wat we als organisatie hebben gedaan voor onze huurders en hoe we dat hebben bekostigd.

Tijdelijke woonunits aan de Havenkade in Assen

Actium vraagt binnenkort bij de gemeente Assen een omgevingsvergunning aan voor het plaatsen van tijdelijke woonunits aan de Havenkade in Assen. Deze woonunits zijn bedoeld voor dak- en thuislozen. 

Huuraanpassing 2022

Nadat in 2021 de huren gelijk bleven, gaat dit jaar voor de meeste huurders de huur omhoog. Alle huurders van Actium krijgen voor 1 mei een brief hierover.

Inspirerende ontmoeting tussen huurders en Actium

‘Een thuis bieden voor onze huurders, nu en in de toekomst. Dat is waar we voor staan.’ Onder dat motto bezoekt de Raad van Commissarissen (RvC) van woningcorporatie Actium jaarlijks enkele wijken die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met nieuwbouw, sloop of groot onderhoud. Maandag 11 april bezocht de raad - in gezelschap van het bestuur van Actium - bewoners van het Haerenkwartier in Oosterwolde en de Molukse Wijk in Assen.

(Be-)spaartips Top 5

Afgelopen weken vroegen we jullie je (be)spaartips met ons te delen. Alle ingezonden tips waren goed! We hebben een top 5 gemaakt die we graag met jullie delen. De inzenders hebben in inmiddels een cadeaubon ontvangen.

Geld besparen op uw (energie)rekening of anderszins?

Geld besparen: wie wil dat nou niet? Veel mensen merken het momenteel in hun portemonnee: de prijzen van gas en elektra stijgen behoorlijk. Heel vervelend, zeker als u niet zo'n grote beurs heeft. Actium geeft  graag een aantal bespaartips. Deze hebben niet alleen betrekking op uw energierekening. U kunt mogelijk ook op andere dingen besparen en daar hulp bij vragen. De bibliotheek helpt!

Niet iedereen vindt online even makkelijk de weg. Maar de bibliotheek helpt. Gratis! Ook als je geen lid bent. Binnenlopen kan bij iedere bibliotheek. 

'We kunnen je bijvoorbeeld inschrijven op Thuiskompas en laten zien hoe die website werkt. Hoe je het huizenaanbod kunt bekijken en hoe je op een huis kunt reageren. Je hebt er een mailadres voor nodig, en als je dat nog niet hebt, dan maken we er samen een aan.'