Nieuwsoverzicht

Aangepaste openingstijden in de vakantieperiode

Tijdens de vakantieperiode passen we onze openingstijden aan. In de periode van maandag 24 juli tot en met vrijdag 1 september is ons kantoor geopend van 8.30 - 12.30 uur. Elke dag zijn we telefonisch bereikbaar van 8.30-16.30.  Wil je langskomen tus...

Woningen voor mensen die met spoed een andere woning zoeken

In de Boshof aan de Beilerstraat in Assen zijn woningen beschikbaar als tijdelijk onderkomen (maximaal anderhalf jaar). Deze woningen zijn bedoeld voor mensen die, om wat voor reden dan ook, snel andere  woonruimte nodig hebben. En niet in aanmerking komen voor urgentie. Om in aanmerking te komen moet je aan een aantal eisen voldoen. 

Onderzoek naar vleermuizen

We doen onderzoek naar vleermuizen in ons hele werkgebied .  Dit doen we tot 15 juli en van 15 au gustus tot 1 oktober. Actium heeft Ecogroen bv en AKTB opdracht gegeven onderzoek te doen naar beschermde diersoorten. Het gaat met name om vleermuizen...

Uitzending Nieuwsuur over onderzoek bij woningcorporaties

In het programma Nieuwsuur van donderdag 22 juni is aandacht voor een onderzoek naar het privé verhuren van woningen door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties in Nederland. Journalisten hebben 25 corporaties onder de loep genomen vanui...

Tijdelijke verkoopstop huurwoningen

Actium kiest voor een tijdelijke verkoopstop van twee jaar vanaf 1 juni 2023.  De reden hiervoor is  onder meer de druk op de woningmarkt en hiermee ook op de sociale huurmarkt. Actium ziet dat belangstellenden voor een huurhuis met langere wachttijd...

De energiebesparingsadviseur helpt je mee

Heb je onze energiekrant al gezien? Hierin lees je over energiebesparingsadviseurs Dion en Annuska. Vind je informatie over filmpjes met wat je zelf kan doen om energie te besparen. Vertellen we wat Actium doet om woningen duurzamer te maken. En ve...

Actium is jarig en vraagt jouw hulp

Op zoek naar jouw foto’s en verhalen Actium is jarig. Op 1 juli bestaat de corporatie 15 jaar. Dat vieren ze onder meer met twee jubileumuitgaven: een leuk inspiratiemagazine én een bijzonder boek over de woningbouw in het werkgebied van Actium. Voor...

Huuraanpassing 2023

Actium past elk jaar op 1 juli de huur aan. Alle huurders krijgen rond 1 mei 2023 een brief met de nieuwe huurprijs. De overheid bepaalt elk jaar hoe groot de huurverhoging maximaal mag zijn. Actium kiest voor een lagere verhoging dan de overheid voorschrijft. Daarnaast blijven de huren van woningen met een E-, F- of G-energielabel gelijk. En we verlagen de huren voor mensen met een laag inkomen en een kale huurprijs die hoger is dan € 575,03 per maand. Met onze huurdersorganisatie MEVM maakten we afspraken over de jaarlijkse huuraanpassing.