Nieuwsoverzicht

Bijeenkomst voor omwonenden terrein Maranathakerk

Op 25 januari was er een bewonersbijeenkomst voor omwonenden van het terrein waar de Maranathakerk stond. De afgelopen anderhalf jaar zijn deze omwonenden meermalen geïnformeerd over de invulling van dit terrein. Er worden op deze locatie 43 appartem...

Drentse woningzoekenden tevreden over Thuiskompas

In maart 2020 is Thuiskompas gelanceerd. Eén website waarop alle Drentse woningcorporaties hun beschikbare huurhuizen aanbieden. Twee jaar later hebben de deelnemende corporaties voor de tweede keer onderzocht hoe Thuiskompas wordt gewaardeerd. Wat blijkt: de bekendheid van Thuiskompas is gegroeid en de gebruikers geven de site een 7,5!

Actium mag weer woningen bouwen in gemeente Ooststellingwerf

 Woningcorporatie Actium mag na ruim zes jaar weer woningen bouwen in de gemeente Ooststellingwerf, Friesland. Sinds 2016 gold voor Actium door landelijke wet- regelgeving een verbod op uitbreiding. Hierdoor kon de corporatie alleen de bestaande woningvoorraad ‘beheren en vervangen’. Actium heeft samen met haar partners en belanghebbenden een aanvraag voor ontheffing ingediend bij de Autoriteit Woningcorporaties. Op 12 december 2022 ontving Actium het definitieve besluit dat positief uitpakt.

Herstructurering woonwagenlocatie Smetanalaan

Herstructurering woonwagenlocatie Smetanalaan Op de woonwagenlocatie aan de Smetanalaan in Assen staan nu drie woonwagens. Na een traject van voorbereiding is er een plan gemaakt om de locatie opnieuw en volledig duurzaam in te richten. De bewoners z...

Energiebesparende maatregelen

We kunnen er niet omheen. De energieprijzen zijn de laatste maanden sterk gestegen. Huurders krijgen steeds vaker moeite met het betalen van de rekeningen. Gelukkig kun je op veel verschillende plekken terecht met vragen, tips en hulp. Wij helpen je ...

Ventileer je huis goed

Voor je gezondheid is het belangrijk om je huis goed te ventileren. Waarom is ventileren zo belangrijk? En hoe kun je het goed doen? Hieronder leggen we het uit. De lucht in huis raakt op allerlei manieren vervuild. We ademen, koken, drogen de was, e...

Over de vloer bij alle huurders in de bus

Deze week ligt bij alle huurders de nieuwe Over de vloer in de bus. Met hierin o.a. aandacht voor energiemaatregelen, een ervaringsverhaal van twee dames over wat dat voor hen betekent en het 5-jarig bestaan van het Buurtinfohuis in Bovensmilde. Heb ...