Nieuwsoverzicht

Tijdelijke verkoopstop huurwoningen

Actium kiest voor een tijdelijke verkoopstop van twee jaar vanaf 1 juni 2023.  De reden hiervoor is  onder meer de druk op de woningmarkt en hiermee ook op de sociale huurmarkt. Actium ziet dat belangstellenden voor een huurhuis met langere wachttijd...

De energiebesparingsadviseur helpt je mee

Heb je onze energiekrant al gezien? Hierin lees je over energiebesparingsadviseurs Dion en Annuska. Vind je informatie over filmpjes met wat je zelf kan doen om energie te besparen. Vertellen we wat Actium doet om woningen duurzamer te maken. En ve...

Actium is jarig en vraagt jouw hulp

Op zoek naar jouw foto’s en verhalen Actium is jarig. Op 1 juli bestaat de corporatie 15 jaar. Dat vieren ze onder meer met twee jubileumuitgaven: een leuk inspiratiemagazine én een bijzonder boek over de woningbouw in het werkgebied van Actium. Voor...

Huuraanpassing 2023

Actium past elk jaar op 1 juli de huur aan. Alle huurders krijgen rond 1 mei 2023 een brief met de nieuwe huurprijs. De overheid bepaalt elk jaar hoe groot de huurverhoging maximaal mag zijn. Actium kiest voor een lagere verhoging dan de overheid voorschrijft. Daarnaast blijven de huren van woningen met een E-, F- of G-energielabel gelijk. En we verlagen de huren voor mensen met een laag inkomen en een kale huurprijs die hoger is dan € 575,03 per maand. Met onze huurdersorganisatie MEVM maakten we afspraken over de jaarlijkse huuraanpassing.

Jaarplan 2023

In 2023 zet Actium extra in op het verduurzamen van de woningen.  Dit doen we bijvoorbeeld door een deel van de bestaande woningen te renoveren. Bij nieuwbouwprojecten hergebruiken we waar mogelijk materialen bij de bouw van de woningen en de inricht...

Bouw gestart van 16 gezinswoningen in Norg

In de groene wijk Oosterveld aan de rand van Norg is gestart met de bouw van zestien gezinswoningen. Dinsdag 7 maart werd het bouwbord onthuld. De nieuwbouw van de zestien energiezuinige gezinswoningen vindt plaats op twee locaties in de wijk Oosterv...

Tijdelijk Noodfonds Energie

Er is door de Overheid een tijdelijk Noodfonds Energie opgericht. Dit noodfonds zorgt ervoor dat je niet een te grote schuld opbouwt als je je rekeningen niet meer kunt betalen. Als je in aanmerking komt voor het Noodfonds Energie dan betalen zij en ...

Bijeenkomst voor omwonenden terrein Maranathakerk

Op 25 januari was er een bewonersbijeenkomst voor omwonenden van het terrein waar de Maranathakerk stond. De afgelopen anderhalf jaar zijn deze omwonenden meermalen geïnformeerd over de invulling van dit terrein. Er worden op deze locatie 43 appartem...

Drentse woningzoekenden tevreden over Thuiskompas

In maart 2020 is Thuiskompas gelanceerd. Eén website waarop alle Drentse woningcorporaties hun beschikbare huurhuizen aanbieden. Twee jaar later hebben de deelnemende corporaties voor de tweede keer onderzocht hoe Thuiskompas wordt gewaardeerd. Wat blijkt: de bekendheid van Thuiskompas is gegroeid en de gebruikers geven de site een 7,5!