Woonwensen

Hieronder staan de veelgestelde vragen over woonwensen. Niet gevonden wat u zocht? Probeer het dan via de zoekfunctie rechtsbovenin, of stel uw vraag via het contactformulier.

Veel gevraagd over Woonwensen

Ik wil graag iets aan mijn woning aanpassen.

Algemeen

Meestal is dit mogelijk. Het is belangrijk dat u altijd toestemming vraagt als u zelf gaat klussen of iets wilt laten aanpassen. Als u iets wilt aanpassen of verbeteren aan uw woning, dan noemen wij dat een woonwens. Onze woninginspecteur informeert u over alle voorwaarden en mogelijkheden.

Woonwensen 
Voorbeelden van woonwensen waarvoor u bij ons toestemming kunt vragen, zijn: 

 • Carport/overkapping  
 • Dakraam (meestal)  
 • Driepuntslot 
 • Elektrisch koken  
 • Thermostaatkraan  
 • Tweede toilet  
 • Vaatwasser aansluiting 
 • Zonwering/Zonnepanelen (alleen als nog geen zonnepanelen zijn wij brengen max. 8 panelen aan).  

Maar er is natuurlijk nog meer mogelijk. Sommige woonwensen, zoals een buitenkraan of extra elektragroep in de meterkast, kunt u ook door Actium laten uitvoeren tegen een maandelijkse huurverhoging.

Wat niet mogelijk is:

 • Dragende muren verwijderen
 • Sanitair verwijderen
 • De kozijnen aan de buitenzijde verven
 • Een houtkachel plaatsen

Het is niet de bedoeling dat uw buren last krijgen van uw woonwensen.

Woonwens aanvragen
Via Woonwens aanvragen kunt u uw aanvraag melden.

Wat zijn de voorwaarden voor een woonwens?

Algemeen

Als u graag iets wilt aanpassen in uw woning dan noemen wij dat een 'woonwens'. Het is belangrijk dat u altijd toestemming vraagt als u zelf gaat klussen of iets wilt laten aanpassen. Aanpassingen aan uw woning moeten namelijk voldoen aan voorwaarden. Zo mag u bijvoorbeeld geen dragende muren of sanitair verwijderen.

Dit zijn de algemene voorwaarden waaraan een woonwens moet voldoen:

 • Klussen aan gas en/of elektra moet u laten uitvoeren/goedkeuren door een erkend installateur (gecertificeerd door Uneto VNI);
 • Veranderingen moeten voldoen aan de eisen van bouw- en woningtoezicht, nutsbedrijven (gas, water en elektra) en de brandweer;
 • De klus mag niet leiden tot overlast, schade of gevaar voor uzelf of omwonenden;
 • De klus mag de woning niet minder goed verhuurbaar maken;
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de aanpassing;
 • Voor de aanpassingen gelden eventueel specifieke technische kwaliteitseisen (krijgt u bij de officiële toestemming).

Betalen jullie mij voor de aangebrachte woonwens als ik ga verhuizen?

Algemeen

U kunt soms een vergoeding krijgen. Voorbeelden hiervan (kunnen) zijn: het plaatsen van een stenen schuur of het aanbrengen van een cv-installatie.

Bij uw Woonwens aanvragen hoort u of u de aanpassing bij het vertrek uit uw woning mag laten zitten. Voor sommige aanpassingen krijgt u een vergoeding. Als u recht heeft op een vergoeding krijgt u deze na het inleveren van de sleutel. 

Hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • U kunt bewijzen dat u vooraf toestemming van Actium (en eventueel van de gemeente) heeft gekregen.
 • Ook moet u de originele bewijzen van de gemaakte kosten opsturen.

Wie onderhoudt een woonwens die ik zelf heb uitgevoerd?

Algemeen

Als u zelf een verandering in uw woning heeft aangebracht (een woonwens), bent u ook verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan.

Wanneer krijg ik een reactie op mijn woonwens aanvraag?

Algemeen

Onze woninginspecteur neemt binnen 2 weken contact met u op. Hij bespreekt het volgende met u.

 • Er is aanvullende informatie nodig.
 • U krijgt definitieve toestemming. De verandering mag blijven zitten als u verhuist, op voorwaarde dat u de verandering volgens onze voorwaarden uitvoert en onderhoudt.
 • U krijgt tijdelijke toestemming. U mag de verandering aanbrengen, maar als u verhuist, moet u de verandering weer ongedaan maken. Eventueel kan de volgende huurder de verandering onder voorwaarden alsnog overnemen.
 • Uw aanvraag wordt afgewezen. U ontvangt een schriftelijke toelichting.

We maken ook afspraken over wat er moet gebeuren als u gaat verhuizen. Als u zelf een aanpassing in uw woning heeft gedaan, bent u verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. De afspraken over de woonwens leggen we schriftelijk vast en beide partijen ondertekenen dit.

Ik heb veranderingen in mijn woning niet vooraf aangevraagd

Algemeen

U kunt alsnog een aanvraag bij ons indienen via Woonwens aanvragen. Onze woninginspecteur komt dan, als het nodig is, bij u langs om de verandering(en) te beoordelen. De veranderingen moeten niet alleen voldoen aan onze eisen, maar ook aan de eisen van bouw- en woningtoezicht, nutsbedrijven, brandweer, etc.

Als u geen toestemming voor de aanpassingen krijgt, dan moet u deze verwijderen als u de woning verlaat. Door alsnog een aanvraag in te dienen, voorkomt u dat u voor verrassingen komt te staan als u verhuist.

Ik wil graag elektrisch koken

Algemeen

Als u graag elektrisch wilt koken in plaats van op gas, dan heeft u waarschijnlijk een extra elektragroep nodig in de meterkast. U kunt hiervoor een verzoek indienen (en goedkeuring vragen) via Woonwens aanvragen. Een elektrische kookplaat moet u (net als een gasfornuis) zelf betalen.

Ik wil graag een verhoogd toilet

Algemeen

Als u graag een hoger toilet wilt, dan kunt u zelf bij de bouwmarkt een toiletverhoger aanschaffen. Dit mag u zelf doen en is de eenvoudigste/snelste optie. U moet de toiletverhoger wel zelf betalen. Wilt u vanwege een fysieke of medische noodzaak graag een verhoogd toilet? Neem dan contact met ons op. Er komt een vakman bij u langs die uw aanvraag beoordeelt. Wilt u een verhoogd toilet om andere redenen, bijvoorbeeld omdat u lang bent, ga dan naar Woonwens aanvragen.

Mag ik de keuken vervangen?

Algemeen

Ja, dit mag. Wel moet u hiervoor eerst toestemming aanvragen. Dit doet u via Woonwens aanvragen. En let op: de nieuwe keuken moet u natuurlijk wel zelf betalen.

Ik wil graag zonnepanelen op mijn woning

Algemeen

Gezien de ontwikkelingen van de huidige energieprijzen is Actium op dit moment de mogelijkheden aan het onderzoeken voor het aanbrengen van zonnepanelen op alle woningen. In het verleden heeft Actium alle woningen met Energielabel C of lager voorzien van zonnepanelen*. Zodra er een besluit is genomen over de woningen met een Energielabel B of hoger, maken wij dit kenbaar.

Het zelf plaatsen (of uitbreiden van al geplaatste) zonnepanelen is niet mogelijk. Woonwensen m.b.t. zonnepanelen worden niet in behandeling genomen/geweigerd.

*Sommige woningen zijn hier niet voor in aanmerking gekomen in verband met technische aanleidingen, zoals asbest in het dakbeschot.

Mag ik een houtkachel, allesbrander of pelletkachel plaatsen?

Algemeen

Nee, wij geven geen toestemming voor het plaatsen van een houtkachel, een allesbrander of een pelletkachel, in verband met risico van brand, stankoverlast of onherstelbare schade aan de woning.

Mag ik een bedrijf starten in mijn huurwoning?

Algemeen

Ja, dit mag, als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De ruimte voor uw bedrijf mag niet meer dan één kamer in uw woning zijn;
 • Het bedrijf mag geen geluids- of parkeeroverlast veroorzaken;
 • U heeft bij de gemeente nagevraagd of u een vergunning moet hebben.

Als u voldoet aan de voorwaarden, kunt u uw aanvraag indienen via Woonwens aanvragen.

Ik wil graag een stopcontact in de meterkast

Algemeen

U kunt hiervoor een aanvraag indienen via Woonwens aanvragen. Onze woninginspecteur vertelt u over de mogelijkheden.

Kan ik een thermostaatkraan krijgen?

Algemeen

U kunt hiervoor een aanvraag indienen via Woonwens aanvragen. Onze woninginspecteurs informeren u dan over de mogelijkheden.