impressie afbeelding

Ik huur

Mijn woning

 

Log in met uw Mijn Actium-account (of maak hier eerst eenvoudig een account aan).

 

Inloggen Mijn Actium

 

Veelgestelde vragen

Mag ik iets veranderen aan mijn huurwoning?

Wilt u iets in of aan uw woning veranderen? Dat kan, zolang deze aanpassing voldoet aan de voorwaarden. Zo mag u bijvoorbeeld geen dragende muren of sanitair verwijderen. Ook mag een verandering niet leiden tot overlast of hinder voor de buren. In de brochure Wonen naar wens vindt u een overzicht van veelvoorkomende veranderingen, waarvoor onze goedkeuring nodig is.

Voorwaarden

Om de kwaliteit en veiligheid van onze woningen voor u en toekomstige bewoners te garanderen, gelden de volgende voorwaarden:

 • Klussen aan gas en/of elektra moet u laten uitvoeren of laten goedkeuren door een erkend installateur (gecertificeerd door Uneto VNI). Een kopie van het keuringsrapport moet u aan ons geven.
 • Veranderingen moeten voldoen aan de eisen van bouw- en woningtoezicht, nutsbedrijven (gas, water en elektra) en de brandweer;
 • De klus mag niet leiden tot overlast, schade of gevaar voor uzelf of omwonenden.
 • De klus mag de woning niet minder goed verhuurbaar maken.
 • U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan de aanpassing. Voor eventuele (gevolg)schade en voor het verwijderen van de aanpassing als dat noodzakelijk is voor door ons uit te voeren onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.
 • Voor de aanpassingen gelden specifieke technische kwaliteitseisen. Deze ontvangt u zo nodig bij de officiële toestemming.

Toestemming vragen

Toestemming vragen voor woningverandering doet u via het formulier woonwens indienen. U krijgt binnen ongeveer twee weken een reactie. De volgende reacties zijn mogelijk:

 • Er is aanvullende informatie nodig.
 • U krijgt definitieve toestemming.
  De verandering mag blijven zitten als u verhuist, op voorwaarde dat u de verandering volgens onze eisen uitvoert en onderhoudt.
 • U krijgt tijdelijke toestemming.
  U mag de verandering aanbrengen, maar als u verhuist, moet u de verandering weer ongedaan maken. Eventueel kan de volgende huurder de verandering onder voorwaarden alsnog overnemen.
 • Uw aanvraag wordt afgewezen.
  U ontvangt een schriftelijke toelichting. 

We maken ook afspraken over wat er moet gebeuren als u gaat verhuizen. Als u zelf een verandering in uw woning heeft aangebracht, bent u ook verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. De afspraken over een verandering leggen we schriftelijk vast en beide partijen ondertekenen dit.

Onderhoudt Actium mijn tuin, of moet ik dat zelf doen?

U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhouden van uw voor- en/of achtertuin. Dit onderhoud bestaat uit bijvoorbeeld snoeien, onkruid verwijderen en grasmaaien. De indeling van uw tuin kunt u zelf bepalen.

Plezierig wonen gaat verder dan een goed onderhouden woning. Woonplezier wordt ook voor een groot deel bepaald door de woonomgeving. Bij achterstallig onderhoud kan een tuin een ergernis worden, zeker voor omwonenden. Een sterk verwilderde tuin (niet te verwarren met een wilde tuin), overhangende takken en/of struiken, de aanwezigheid van grofvuil, zwerfvuil en/of losse vuilniszakken en ongedierte door het niet onderhouden van de tuin, zijn voor uw omgeving onprettig. Daarom hanteert Actium regels en richtlijnen over hoe u als huurder moet omgaan met uw tuin. Dit staat ook in uw algemene huurvoorwaarden. 

Alleen gemeenschappelijke tuinen worden door Actium onderhouden. Hiervoor betaalt u als huurder dan via de servicekosten.

Wanneer voert Actium onderhoud uit aan mijn woning?

Op de pagina Onderhoud installaties kunt u zien wat het 'planjaar onderhoud' van uw woning is. Daarnaast leest u in in het onderhoudsmagazine of en zo ja, welke werkzaamheden er dit jaar gepland staan voor uw woning.

Als wij bij u onderhoud gaan uitvoeren, ontvangt u hierover tijdig schriftelijk bericht.

Hoe wordt de huurprijs van een woning bepaald?

Actium stelt een huurprijs van een woning vast door een percentage te nemen van de maximale huurprijs. De maximale huurprijs van een woning wordt bepaald door het puntensysteem voor woningen dat ontwikkeld is door de overheid. Dit puntensysteem wordt het woningwaarderingstelsel genoemd (WWS). Volgens de woningwaardering is er per woning een X aantal punten (WWS-punten). De maximale huurprijs is de huur die Actium volgens de wet maximaal voor de woning mag vragen. Hoe meer punten uw woning heeft, hoe hoger de maximale huur is. Uw woning krijgt punten op de onderdelen:

 • Oppervlakte van hoofdvertrekken
 • Oppervlakte van overige ruimtes
 • Het aantal verwarmde ruimtes
 • Energieprestatie (het Energie-label of de Energie-Index van uw woning)
 • WOZ-waarde
 • Kenmerken keukeninrichting
 • Kenmerken badkamerinrichting
 • Oppervlakte buitenruimte (tuin, balkon, etc.)

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Huurcommissie. In alle gevallen ligt de huurprijs die Actium voor een woning vraagt lager dan de huurprijs die maximaal gevraagd mag worden.

Streefhuur
De streefhuur is de huurprijs die Actium heeft vastgesteld voor de woning. De streefhuur is een percentage van de maximale huur. Dit is de huurprijs die Actium voor de woning gaat vragen als deze opnieuw wordt verhuurd.

Geen antwoord op uw vraag gevonden?