impressie afbeelding

Ik huur

Huurder toevoegen / verwijderen


Op uw huurovereenkomst staat wie de hoofdhuurder is van uw woning en wie de eventuele medehuurder is. Wilt u een huurder aan uw contract toevoegen, of juist een naam van het contract afhalen? Hieronder leest u meer over de mogelijkheden.

Medehuurderschap aanvragen

Wilt u dat er een medehuurder aan het contract wordt toegevoegd? Raadpleeg eerst de veelgestelde vragen over medehuurderschap, zodat u op de hoogte bent van de voorwaarden. Komt u in aanmerking? Vraag dan via onderstaande link medehuurderschap aan.

Vraag medehuurderschap aan                    Afstandsverklaring

Als er meerdere huurders zijn en één van beiden vertrekt, dan kunnen wij de gegevens op het huurcontract aanpassen. Wij hebben dan wel een door beide huurders ondertekende afstandsverklaring nodig. Deze kunt u downloaden via onderstaande link. Het ingevulde en ondertekende exemplaar stuurt u digitaal op via onze contactpagina, of per post: Postbus 500, 9400 AM Assen.

Download afstandsverklaring                    Wijziging tenaamstelling i.v.m. overlijden

Is één van de huurders overleden, dan is het van belang dat de huurovereenkomst op naam komt te staan van degene die in de woning blijft wonen. Als u via onze contactpagina een verzoek bij ons indient, kunnen wij de tenaamstelling van het contract voor u wijzigen. Afhankelijk van de situatie hebben we hierbij aanvullende documenten nodig.

 • Contract staat op twee namen:
  - Overlijdensakte.

 • Contract staat op naam overledene / huurders waren getrouwd: 
  - Overlijdensakte;
  - Kopie legitimatiebewijs achterblijvende huurder.

 • Contract staat op naam overledene / huurders waren niet getrouwd:
  - Overlijdensakte;
  - Kopie legitimatiebewijs achterblijvende huurder;
  - Uittreksel basisregistratie personen achterblijvende huurder.
Geef wijziging tenaamstelling door                    

Veelgestelde vragen

Hoe kan ik medehuurder worden?

Om in aanmerking te komen voor het medehuurderschap, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet er altijd sprake zijn van een 'gemeenschappelijke duurzame huishouding'. Dit betekent dat u minimaal twee jaar samenwoont met de hoofdhuurder op het adres. Daarnaast moet u ook van plan zijn om nog lange tijd samen te blijven wonen. U kunt dus geen medehuurderschap aanvragen als de hoofdhuurder binnenkort verhuist.

In deze gevallen zijn er nog aanvullende of afwijkende voorwaarden:

Ouder & kind:

 • U moet minimaal 10 jaar aaneengesloten inwonend zijn bij de hoofdhuurder.
 • U moet minimaal 35 jaar oud zijn.

Broer & zus / Mantelzorg:

 • U moet minimaal 5 jaar aaneengesloten inwonend zijn bij de hoofdhuurder.
 • U moet minimaal 35 jaar oud zijn.

Aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u medehuurderschap aanvragen via het digitale aanvraagformulier (of download hier het PDF-formulier). Als medehuurder wordt uw naam toegevoegd aan de huurovereenkomst en heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, hebben we de volgende documenten nodig:

 • Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de kandidaat huurder.    
 • Bewijs van inschrijving in de gemeentelijke basisadministratie van de kandidaat huurder.

Getrouwd en geregistreerd partnerschap

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan bent u automatisch medehuurder. Als de hoofdhuurder vertrekt of overlijdt, moet u een verzoek tot naamswijziging van de huurovereenkomst bij ons aanvragen. U hoeft de woning dan niet te verlaten.

Samenwonen

Degene met wie u gaat samenwonen wordt niet automatisch medehuurder. U bent ook niet verplicht om samen om het huurcontract te staan en hoeft het niet aan ons door te geven als u gaat samenwonen. Wel moet u natuurlijk allebei bij de gemeente staan ingeschreven op het adres.

Wat zijn de rechten en plichten van een medehuurder?

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Jullie zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het betalen van de huur, het netjes houden van de woning en het verrichten van kleine reparaties. Tegelijkertijd hebben jullie natuurlijk beide recht op huurbescherming.

Als u niet samen op het contract staat en niet getrouwd bent of een samenlevingscontract heeft, dan is er sprake van een medebewoner die geen rechten en plichten heeft ten opzichte van Actium (en dus ook geen aanspraak kan maken op de woning bij vertrek van de huurder).

Wij staan samen op het contract, maar gaan uit elkaar

U staat samen op het huurcontract, dus u heeft allebei evenveel recht op de woning. U kunt samen met uw partner besluiten wie in de woning blijft wonen. Wel moet er altijd een afstandsverklaring worden ingevuld. Hiermee doet de vertrekkende huurder afstand van zijn/haar rechten en plichten van de woning.

Na ontvangst en beoordeling van deze verklaring ontvangen beide partijen binnen 5 werkdagen een bevestiging van de wijziging. Zolang wij geen afstandsverklaring ontvangen die door beide huurders is getekend, blijft u samen verantwoordelijk voor de rechten en plichten van de woning.

Als u er samen niet uitkomt, dan kan de rechter beslissen wie in de woning mag blijven wonen.

Wanneer u als medebewoner niet de status van medehuurder heeft gekregen, eindigt de huur bij het vertrek van de hoofdhuurder. De medebewoner moet de woning bij vertrek van de hoofdhuurder dan ook verlaten.

Kan ik als medehuurder ook hoofdhuurder worden?

Een medehuurder kan hoofdhuurder worden in geval van:

 • overlijden van de hoofdhuurder;
 • echtscheiding (de woning wordt door de rechter toegewezen);
 • relatiebreuk (de huurder en medehuurder bepalen onderling op wiens naam de huurovereenkomst komt te staan).

Als de hoofdhuurder de huur opzegt en de achterblijvende bewoner officieel medehuurder is, dan heeft deze het recht om in de woning te blijven en huurovereenkomst voort te zetten. Als hoofdhuurder zegt u zelf uw deel van de huurvereenkomst op. Doet u dat niet, dan blijft u medeaansprakelijk, bijvoorbeeld voor het betalen van de huur.
Wat moet ik doen als een medehuurder is overleden?

Als de medehuurder is overleden, kunt u dit aan Actium doorgeven. Wij vragen u dan een kopie van de akte van overlijden of de rouwkaart mee te sturen. Wij zorgen er dan voor dat de naam van het contract wordt gehaald.

De huurder is overleden, maar ik ben geen medehuurder. Kan ik in de woning blijven wonen?

Als achterblijvende bewoner die geen medehuurder is, kunt u een verzoek indienen bij Actium om de woning te blijven huren. Dit verzoek moet u binnen een half jaar na het overlijden van de huurder aan Actium richten. Stuur hierbij de volgende documenten mee:

 • Overlijdensakte;
 • Kopie legitimatiebewijs achterblijvende huurder;
 • Uittreksel basisregistratie personen achterblijvende huurder.

Geen antwoord op uw vraag gevonden?