Verfrissende regiogesprekken geven strategische koers vorm - bedankt partners!

Afgelopen week sprak Actium tijdens drie regiogesprekken met zo’n 80 netwerkpartners over het samenwerken aan wonen. De gesprekken vonden online plaats in de gemeenten Assen, Zuidwest en Midden Drenthe en Noordenveld / Ooststellingwerf. 

Netwerkpartners zijn echt nodig voor de beste resultaten

Actium had haar netwerkpartners uitgenodigd, om samen na te denken over de nieuwe strategische koers die dit jaar wordt herijkt. We hebben bij Actium de sterke overtuiging dat niet alleen het wonen, maar ook beleidsterreinen als zorg, duurzaamheid en andere actuele thema’s geen heldere scheidslijnen meer kennen. We hebben onze stakeholders echt nodig, voor het behalen van de beste resultaten. Daarom kozen we voor deze reeks gesprekken, waarbij we ons focusten op de vraag: hoe geven we samen vorm aan deze uitdagingen?

Luisteren en van elkaar leren: verfrissende inzichten

Tijdens de gesprekken bleek dat we elkaar al op veel manier kunnen vinden. Ook kwamen er verfrissende inzichten op tafel. We kozen ervoor om juist de eerlijke, kritische verhalen naar voren te brengen, goed te luisteren en in gesprek te gaan over wat we hiervan kunnen leren. Dat was best spannend, maar het leverde mooie ontwikkelpunten op. Binnenkort lees je meer over wat er uit de gesprekken kwam, en hoe we al deze input verwerken in onze aanpak en in onze nieuwe strategische koers. De gesprekken werden in ieder geval erg gewaardeerd.

Enkele uitspraken: 
“Leuk om zo, los van inhoud, over samenwerking te brainstormen. Ik trok er zelf ook lessen uit. En waardering voor de kwetsbare opstelling waar jullie voor hebben gekozen.”

Een andere partner: “Mooi, onderzoekend, oprecht!”.  

Met o.a. deze mooie uitspraken in onze zak, gaan we enthousiast verder om met al onze netwerkpartners vorm te geven aan het wonen in deze regio’s.

Bedankt netwerkpartners!

We willen onze netwerkpartners bedanken voor de mooie, verfrissende gesprekken en de tijd en moeite die ze hier met ons in hebben gestoken. Samen maken we het mooier!