impressie afbeelding

Twee nieuwe leden voor onze Raad van Commissarissen

5 maart 2020

Door het verstrijken van de maximale zittingstermijn van twee leden van onze raad van commissarissen (rvc), werden per 1 januari 2020 twee nieuwe leden benoemd.

Vertrek en benoeming

We namen afscheid van mevrouw Anja Roos en de heer Erik van der Laan. Beiden omdat hun maximale zittingstermijn was verstreken. We bedanken hen beide voor hun inzet. De nieuwe leden zijn mevrouw Denisa Kasová en de heer Leo Bosdijk.

Denisa Kasová: is zeer gemotiveerd zich voor het maatschappelijk belang van de volkshuisvesting in te zetten. Zij doet dit vanuit een ondernemersachtergrond. Zij heeft ervaring met economische ontwikkeling, innovatie en educatie. Met haar frisse en betrokken blik is Denisa een mooie versterking van onze raad. 

Leo Bosdijk: beschikt over een brede bestuurlijke ervaring. Hij heeft veel inzicht in en ervaring met bestuurlijke processen. Ook brengt hij de nodige financiële expertise mee. Vanuit zijn brede maatschappelijke ervaring en vanuit zijn betrokkenheid bij de volkshuisvesting zal Leo een waardevolle bijdrage in de rvc kunnen leveren.

Toezichthouden, werkgever en klankbord

We zijn blij met de komst van deze twee nieuwe leden. Met hun eigen specifieke kennis en ervaring zijn beide zeer goed in staat om op passende wijze invulling te geven aan de rol van toezichthouder en werkgever en klankbord voor onze directeur-bestuurder.

De nieuwe samenstelling

Met de komst van beide leden bestaat onze raad van commissarissen van Actium uit (van links naar rechts op de foto bovenaan deze pagina): mevrouw Astrid Veldhuizen (vicevoorzitter), de heer Leo Bosdijk, mevrouw Denisa Kasová, de heer Jacob Bruintjes (voorzitter), mevrouw Yvonne Geerdink, en de heer Anne van der Heide.