impressie afbeelding

Start werkzaamheden De Lariks

11 maart 2019

11 maart 2019

Komend voorjaar starten de gemeente Assen en Actium met de bouw- en herinrichtingswerkzaamheden in De Lariks. In één klap wordt dan zichtbaar hoe omvangrijk de wijkvernieuwing in die wijk de komende jaren gaat zijn. Daarnaast is er vanuit Mijn Buurt Assen aandacht voor het verbeteren en versterken van het onderlinge contact tussen bewoners. Samen met bewoners zijn hiervoor plannen en initiatieven ontwikkeld.


De komende jaren gaat De Lariks flink op de schop. Zo worden er in totaal 116 nieuwe woningen gebouwd, wordt het riool vernieuwd en vinden er herinrichtingswerkzaamheden in de openbare ruimte plaats. Samen met buurtbewoners is gekeken naar de knelpunten en wensen. Waar mogelijk zijn deze meegenomen in de wijkvernieuwingsplannen.

Werken aan de wijk

In het afgelopen jaar zijn de plannen voor het gebied tussen de Maria in Campislaan tot aan de Talmastraat en het winkelcentrum tot aan de Lesturgeonstraat gepresenteerd.

Actium bouwt aan de Stadhouderslaan 20 grondgebonden woningen, aan Rabenhauptstraat en Talmastraat komen 36 grondgebonden woningen en aan Nobellaan, Talmastraat en Selma Lagerlöflaan bouwt de woningcorporatie 60 appartementen. Deze woningen zijn allemaal aardgasvrij en energiezuinig. Daarnaast worden 170 eengezinswoningen in de Molukse Wijk van binnen en buiten opgeknapt.

Tegelijk pakt de gemeente Assen komende periode de openbare ruimte aan. Zo wordt de riolering vernieuwd, worden de straten opgeknapt en komen er deels verhoogde parkeervakken, extra speelgelegenheid en duurzame LED-verlichting. Het groot onderhoud in het eerste deelgebied gaat ongeveer een jaar duren. Wijkbewoners ontvangen hierover uitgebreide informatie.

Binnen Mijn Buurt Assen werken Actium, gemeente Assen en Vaart Welzijn nauw samen. Hierdoor is het mogelijk om de werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Vaart Welzijn organiseert activiteiten voor en met bewoners die bijdragen aan een sterkere binding in de wijk. Ook zijn er wekelijks spreekuren in het Buurtinformatiecentrum (BIC) aan de Linthorst Homanlaan 13.