impressie afbeelding

Mijn Buurt Assen verlengt samenwerking

9 juli 2019

400e Buurtinitiatief wordt uitgevoerd

Wendy Oude Veldhuis heeft een droom. Al een tijdje. Zo’n grote speeltuin in haar wijk Kloosterveen. Zoals Groningen dat heeft in het Stadspark, waar ze nu vaak naartoe rijdt met haar kinderen. ‘Zo’n grote stad als Assen moet toch een plek hebben met veel speeltoestellen, waar Assenaren met hun kinderen zich een hele middag kunnen vermaken?’, aldus Wendy. Het is het 400e bewonersinitiatief dat dit jaar binnenkwam bij Mijn Buurt Assen, sinds de oprichting in 2012. Alle activiteiten zijn gericht op het creëren van een prettige leefomgeving voor de inwoners van Assen. Inmiddels zijn vele mooie resultaten samen met inwoners behaald. En dat krijgt een vervolg. Janna Booy (wethouder gemeente Assen), Elles Dost (directeur Actium) en Johan Brongers (directeur Tinten Groep) verlengden deze week de samenwerking voor nog eens vier jaar.

Gebiedsgerichte samenwerking

Wat ooit begon als een samenwerking tussen gemeente en woningcorporatie Actium, is uitgebreid tot een gebiedsgericht samenwerkingsverband met Vaart Welzijn, STILA en andere welzijns- en overheidsorganisaties in Assen. Mijn Buurt Assen werd in 2012 opgericht door de gemeente Assen en woningcorporatie Actium. Drie jaar geleden sloot Vaart Welzijn daarbij aan. Naast het stimuleren en ondersteunen van buurtinitiatieven, worden vanuit de gebiedsgerichte aanpak fysieke ingrepen als wijkvernieuwing gekoppeld aan sociale activiteiten. De samenwerking bestaat uit het combineren van werkzaamheden en inzet van mens en middelen vanuit beide organisaties.

 

Mijn Buurt Assen is de ingang voor inwoners met ideeën en wensen om hun buurt in Assen nog prettiger te maken

Ondersteuning buurtinitiatieven

Mijn Buurt Assen is de ingang voor inwoners met ideeën en wensen om de buurt nog prettiger te maken om in te leven. Zodra een meerderheid van buurtbewoners achter een idee staat, stelt Mijn Buurt Assen geld/mensen/ondersteunende middelen beschikbaar om het te laten slagen. Dit varieert van het opruimen van de buurt tot het organiseren van een buurtfeest. Het nieuwste initiatief van Wendy heeft inmiddels van Mijn Buurt Assen een startkapitaal ontvangen. Er wordt een stichting opgericht. Na de zomer start een crowdfunding-actie.

Wijkvernieuwing

Grote delen van Assen-Oost, De Lariks en de Oude Molenbuurt ondergaan een metamorfose. Woningcorporatie Actium investeert fors in kwaliteitsverbetering en verduurzaming van de huurwoningen door renovatie, sloop en nieuwbouw. De samenwerking van de binnen Buurt Assen maakt het mogelijk om de plannen van de diverse organisaties voor een buurt te integreren. Op deze manier kan de gemeente bijvoorbeeld meteen na sloop en nieuwbouw de straten, pleinen en het groen een upgrade geven. Mede bedacht door inwoners, want die worden actief bij de plannen betrokken via bijeenkomsten. Het direct contact met en tussen inwoners, zorgt ervoor dat problemen gesignaleerd en aangepakt kunnen worden.

 

De wijkagent drinkt in het BIC ook gewoon een kop thee mee

Buurt informatie Centra

In een aantal buurten is inmiddels vanuit Mijn Buurt Assen een Buurt Informatie Centrum (BIC) opgericht: De Lariks, Oude Molenbuurt, Pittelo - Marsdijk is in oprichting. Gewone woonhuizen fungeren als ontmoetingsplek. Er wordt gekookt, kleding geruild, men krijgt er taalles. Ook wordt er gepraat over wat er speelt in de buurt; wekelijks is er spreekuur. Andere instanties schuiven daarbij aan. De wijkagent drinkt bijvoorbeeld ook gewoon een kop thee mee.