Laat woningcorporaties hun werk doen en schaf de verhuurderheffing af!

Dat is wat ook wethouder Karin Dekker van de gemeente Assen en wethouder Fimke Hijlkema van de gemeente Ooststellingwerf zeggen. Ook zij zien liever de 10 miljoen euro die Actium per jaar betaalt aan verhuurderheffing naar andere bestemmingen gaan.

Namelijk: meer duurzame woningen bouwen én zorgen dat huurders langer zelfstandig thuis kunnen wonen. Dit kan door te investeren in nieuwe woonzorgconcepten en levensloopbestendige woningen.

Bovendien wordt de verhuurderheffing grotendeels betaald door huurders die het al niet zo breed hebben. Eerlijk? Nee! 

Aedes; de vereniging van woningbouwcorporaties riep eind mei alle gemeenten en corporaties op, om te onderstrepen dat de verhuurderheffing eraf moet.

Actium steunt deze actie en maakte naar aanleiding daarvan onderstaand filmpje met bovengenoemde wethouders en deelde dit via diverse social media kanalen.