impressie afbeelding

Kansen voor warmtenet bij wijkvernieuwing De Lariks

4 mei 2020

In Assen werken we samen aan een duurzame gemeente. In de toekomst worden alle woningen en gebouwen verwarmd zonder aardgas. De gemeente werkt in de Transitievisie Warmte uit welke wijken nu al kansrijk zijn om van het aardgas af te gaan. In De Lariks zien de gemeente, Actium, Woonservice, Vaart Welzijn en Enexis kansen voor een warmtenet1. De partijen gaan de mogelijkheden samen uitwerken. Om dit te financieren heeft de gemeente een subsidieaanvraag ingediend bij het Rijk voor het Nationaal Programma Aardgasvrije Wijken. In september wordt bekend of de aanvraag is goedgekeurd.


Aansluiten bij wijkvernieuwingsplannen
In De Lariks werken de gemeente, Actium en Vaart Welzijn onder de vlag van Mijn Buurt Assen al aan de wijkvernieuwing. Samen met bewoners gaat Mijn Buurt Assen aan de slag met het toekomstbestendig maken van de woningen en omgeving. Zowel Actium als Woonservice hebben in het gebied Aar, Delft, Stroom plannen voor nieuwbouw. De mogelijkheden van een warmtenet worden daarom eerst in deze buurt onderzocht. In de naastgelegen buurt Beek en omgeving wordt al onderzocht wat de beste oplossing voor aardgasvrij is. Deze subsidieaanvraag staat hier los van. Het biedt in de toekomst mogelijk wel kansen om de plannen te combineren.

Samen aan de slag
De gemeente werkt de plannen de komende tijd verder uit met de woningcorporaties, Enexis en Vaart Welzijn. Ook Werkplein Drentsche Aa en onderwijsinstellingen vanuit GAS 2.0/Energy College en Sterk Techniekonderwijs zijn enthousiast. Zij denken graag mee over deze nieuwe vorm van verwarming. De partijen hebben dit onderschreven met een intentieovereenkomst.

Uiteraard worden bewoners actief betrokken bij de plannen. Uitgangspunt is dat het haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. Vanuit het samenwerkingsverband Mijn Buurt Assen zijn er al veel contacten in de buurt. Daardoor ligt er al een stevige basis om in deze buurt vanuit een sociaal perspectief aan de slag te gaan.

Kansen voor Assen
In de Transitievisie Warmte werkt de gemeente per wijk uit wat de beste opties zijn om aardgasvrij te worden en welke wijken nu al kansrijk zijn. De gemeenteraad stelt de visie in 2021 vast. Uit de eerste verkenning blijkt dat ook andere delen van Assen mogelijk geschikt zijn voor een warmtenet. Als een warmtenet in deze buurt lukt, biedt dat kansen voor de rest van de wijk, maar ook voor andere delen van Assen.

1 Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond, waar warm water stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen.