impressie afbeelding

Haerenkwartier Oosterwolde, eerste bewoners krijgen hun sleutel

1 oktober 2020

Het Haerenkwartier in Oosterwolde wordt vernieuwd en dat zie je! Vandaag krijgen de eerste bewoners de sleutel van hun splinternieuwe en levensloopbestendige woning. Gasloos en energieneutraal. Bewoners uit het Haerenkwartier die daar voor geen goud weg willen. En als het kan, graag oud worden in hun eigen wijk.

Ontzorgd verhuizen
Het is een mooie mijlpaal voor iedereen. Voor bewoners in de eerste plaats, maar ook voor de betrokken partijen. Dit zijn naast Actium, Nijhuis Bouw BV en de gemeente Ooststellingwerf. Monique Boeijen, directeur-bestuurder van Actium, verraste de eerste bewoners vanmorgen al vroeg met de sleutel en een cadeau voor de nieuwe tuin. Coronaproof natuurlijk! “Het is prachtig om te zien dat de eerste mensen nu kunnen verhuizen”, vertelt Monique. “Een verhuizing is een ingrijpende gebeurtenis. Wij helpen bewoners hiermee als zij dat willen. In de nieuwe woning zijn de wanden al netjes afgewerkt, er ligt laminaat of vloerbedekking èn wij zorgen voor de verhuizing van de spullen. Onze projectmedewerkers wijken en de bewonersbegeleiders van Nijhuis Bouw begeleiden hierbij.” Antje Fokkens was één van de eersten die zich meldde voor een levensloopbestendige woning. Anderen vinden het nog wat vroeg, we zijn nog niet zo oud. Maar ik zeg altijd: ‘Je moet vooruitkijken’. Kijk eens over 10 jaar, hoe vitaal ben je dan nog?"

Ik zeg altijd: ‘Je moet vooruitkijken’. Kijk eens over 10 jaar, hoe vitaal ben je dan nog?"Eengezins- en seniorenwoningen in sneltreinvaart
We gaan nu verder met de bouw van 115 eengezinswoningen en 11 seniorenwoningen. Dit gaat erg snel en dat is uniek. De woningen worden per blok in 40 werkdagen gesloopt en herbouwd. Bewoners gaan naar een tijdelijke woning en na 8 weken verhuizen zij naar een volledig nieuwe woning. Een deel van de nieuwe levensloopbestendige woningen wordt gebruikt als tijdelijke woning. We verwachten dat alle werkzaamheden in het Haerenkwartier eind 2021 zijn afgerond.

Samen werken aan het Haerenkwartier
We werken in dit project nauw samen met Nijhuis bouw B.V., de gemeente Ooststellingwerf en Scala Welzijn. De gemeente pakt bijvoorbeeld tijdens de bouwperiode de fysieke omgeving aan. Zoals de riolering en waterberging, speel- en groenvoorziening. Er is nauw overleg met bewoners over hun wensen. Vanaf het begin denkt een grote klankbordgroep van 35 buurtbewoners actief mee over de plannen. Samen met hen is bijvoorbeeld gekozen voor sloop en nieuwbouw van gasloze en energieneutraal woningen in plaats van renovatie.

Op de foto van links naar rechts: familie Hof, familie Fokkens, familie Oostra, Monique Boeijen
Foto: Yolanda Visser